Select Page

Numerologija

Astro-numerologinės konsultacijos
 

Į KOKIUS KLAUSIMUS ATSAKO?

SANTYKIŲ SUDERINAMUMAS. KAIP PAGERINTI SANTYKIUS?

KOKIOS MANO ASMENINĖS STIPRYBĖS IR SILPNYBĖS?

KOKIAS PRAEITŲ GYVENIMŲ KLAIDAS TURIU ATIDIRBTI?

KODĖL MAN NESISEKA? KOKIA NESĖKMIŲ PRIEŽASTIS?

KOKS MANO PAŠAUKIMAS? MANO TALENTAI?

NUMEROLOGIJA DŽULI PO

Autorinė Airen & Džuli Po metodika

karminė numerologija

„Прогностическая и Кармическая нумерология Айрэн и Джули По“ (Prognostinė ir karmos numerologija Airen ir Džuli Po). Naudojama šI autorinė unikali matricinės ir karminės numerologijos metodika. Plačiau: www.alvasar.ru

IŠSKIRTINUMAI

Galimybė sužinoti Žmogaus karminius mazgus

Galimybė nustatyti praeito gyvenimo pagrindinių klaidų scenarijų

Nustatoma, kokias asmenines savybes reikia atidirbti karmos aspektu

Nustatomas sielos išsivystymo lygis

Magistro sertifikatas

Magistro sertifikatas

Rusijos Ezoterikos Institute ALVASAR  įgytas numerologijos specializacijos magistro sertifikatas.

NORITE PAGERINTI SAVO GYVENIMO KOKYBĘ?

Nepraleiskite progos pasinaudoti šia unikalia paslauga, kurioje naudojamos net kelios metodikos, norint atrasti Jūsų talentus, gebėjimus, karminius mazgus, misiją bei daug kitos informacijos!

Astrologinė-numerologinė konsultacija

Šią konsultaciją sudaro 75% astrologijos, 20% numerologijos, 5% psichoterapijos metodikos. Tai pati vertingiausia ir produktyviausia mano teikiama paslauga.

KLAUSIMAI:

  • Kas įtakoja dabartinį etapą? Kokia galima mano problemos priežastis?
  • Kokias savybes tobulint? Kokių vengti? Kokias reikia atidirbti?
  • Kas gali įtakoti mano problemą? Kaip pagerinti dabartinę situaciją?
  • Kokios galimos mano pasirinkimo, veiksmo pasekmės?

KONSULTACIJOS EIGA:

  • Karmos analizė, kaip išrišti karminius mazgus
  • Gyvenimo užduočių įvardijimas, gyvenimo misija, pagrindiniai talentai
  • Karjeros ir šeimyninio gyvenimo potencialai
  • Jūsų klausimų analizė: finansai, karjera, santuoka ir t.t.
  • Pateikiama rekomenduotina tolimesnė veiksmų strategija

Konsultacija vyksta ŽODŽIU – gyvai arba online. Trukmė – 1,5h.

NUMEROLOGIJA AIREN & DŽULI PO

Žemiau nurodytos paslaugos yra atliekamos naudojant šią metodiką (65%), o astrologijos įžvalgos pateikiamos apibendrinime (35%)

Karmos analizė

Pagrindinių praeito gyvenimo klaidų nustatymas, variantų pateikimas, kaip pagerinti padėtį. Taip pat nustatoma, kokia asmens savybė labiausiai trukdo žmogui atverti savo gerąją karmą (talentus, sėkmę, gerąsias savybes, palankų likimą). Pateikiami Sielos išsivystymo lygiai praeitame, šiame, būsimame gyvenimuose. Kokias užduotis turėjome atlikti praeitame gyvenime. Kokia praeito gyvenimo lytis, aplinka. Koks buvo didžiausias tikslas, kurio siekėte? Kokia dažniausia klaida, su kuria nesusitvarkote per visus gyvenimus? O kokio tikslo siekdavote daugiausiai?

Pati svarbiausia dalis – praeito gyvenimo karmos scenarijus. Kokia buvo didžiausia klaida? Su kokiais asmenimis tai susiję? Kokios detalės, aplinkybės? Kaip šiame gyvenime tai pasireikš? Ko turiu vengti? Kokių savo klaidų vengti? Kaip atidirbti karmines problemas, kad jos netukdytų dabartiniam gyvenimui? Aprašomi 5 karminiai periodai, su konkrečiomis to periodu užduotimis, talentais. Ši karmos analizė yra pagrindas, padedantis atsakyti į visų problemų tikrąsias priežastis.

BAZINĖ ANALIZĖ SUSIDEDA IŠ KARMOS IR

Gyvenimo užduotys, talentai, savybės

Gyvenimo užduotys, talentai ir savybės paslaugoje identifikuojami pagrindiniai žmogaus talentai ir savybės, remiantis praeitų gyvenimų patirtimis, duotais gebėjimais šiame. Pateikiami patarimai, kokius ir kaip gali tobulinti. Nurodamos, kokias žinias nešamės iš protėvių. Aptariamos psichologinės savybės – psichoportretas. Tai paslauga, kuri parodys jūsų Misiją, Talentą, nukreips teisinga gyvenimo kryptimi.

Bazinėje analizėje puikiai matosi talentai, praeito gyvenimo karminės problemos, kurie talentai yra blokuojami karmos, o kuriuos Žmogui reiktų tobulinti labiausiai – matote save, tarsi Visatos mastu. Ši paslauga jums leis pažinti savo praeitą gyvenimą, kokios klaidos buvo padarytos ir turi įtakos dabartiniam gyvenimui. Taip pat supažindins Jus su jūsų programa, su kokia atėjote, kokias užduotis atliekant gali palengvėti gyvenimo kokybė. Kokias savybės reiktų tobulint ir lavinti, kad kuo greičiau evoliucionuotų Jūsų siela. Bazinėje analizėje yra pridedamas Karmos ir Likimo grafikas su paaiškinimais.

GYVENIMO UŽDUOČIŲ ANALIZIŲ. 

Grafikai ir sveikata

Nustatomas energijos kiekis, kuris duotas įvykdyti  visas įsikūnijimo užduotis. Parodo, kiek jumis pasitiki aukštesnės jėgos, kiek galite „nukrypti“ nuo savojo kelio. Nustatomas energijos kiekis duotas jūsų protėvių asmeniniams norams, laisvei, ilgaamžiniškumo rodiklis. Abu rodikliai yra sudedami į grafikus pagal gyvenimo amžių. Aiškiai matosi pavojingi etapai, geriausi etapai užduočių atlikimui.

Pateikiamas Karjeros ir Asmeninio gyvenimo grafikas, kurie parodo, kada žmogus labiausiai linkęs šioms sritims.

Pateikiamas Finansinių srautų grafikas, kuris parodo gyvenimo periodus, kuriuose pinigus geriau pataupyti, kada galima investuoti, kritiniai taškai, kurių metu reikės spręsti vienokius ar kitokius klausimus, susijusius su finansais.

Pateikiami pastovūs „gerieji-blogieji“ mėnesiai būtent Jums. Tai tiesiog pagalbinė priemonė, kai norima priimti svarbius sprendimus, paskirti sveikatos operacijas ir pan.

Pateikiama silpnosios jūsų fizinės sveikatos vietos, kurias atsinešėte iš praeito gyvenimo dėl karmos aspekto.

GIMIMO METU: įvardijamas čakrų veikimas – atitinkamai, kokios sritys yra silpnesės; kokie energetiniai rodikliai duoti: fizinio, astralinio ir mentalinio kūnų. Visa tai gyvenimo eigoje galima ugdyti ir tobulinti keičiant savo suvokimą, mintis, veiksmus. Šie rodikliai, duoti gimimo metu. Atitinkamai galime užduoti klausimą: „Kodėl būtent tokie duoti?“

ANALIZĖS APRAŠYME RASITE VIDEO, KAIP REALIAI ATRODO ANALIZĖ.

PAKETĄ SUDARO:

Karmos analizė; Gyvenimo užduotys, talentai, savybės; 3 trumpi suderinamumai; Grafikai ir sveikata.

Partnerių suderinamumas

Tai išsami santykių analizė.

Yra bendra informacija, kurie atliekama visų rūšių analizėms. Šeimai pridedama informacija apie vaikus, verslo partnerystei – analizė dėl projektų, partnerių užduočių.


Koks santykių tikslas? Kam suėjo šie partneriai?

Ar santykiai karminiai? Kaip ir kada mūsų praeito gyvenimo karma gali kliudyti santykius?

Kokią rolę atlieka kiekvienas partneris santykiuose?

Kokie kiekvieno tikslai vienas kitam, skirtingu santykių etapu?

Koks santykių bendras kliūčių taškas, kuri reikia nugalėti?

Kokia santykių bendra klaida, kurią reikia atidirbti kartu?

Kokia abiejų partnerių komforto zona? Kokiomis sąlygomis abudu jaučiasi gerai?

Kokią emociją jaučia kitas žmogui man vienu, ar kitu santykių etapu?

Kiek vaikų tikisi iš jūsų santykių abiejų partnerių protėviai? Keliems vaikams pasiruošę padėti?

Kokios lyties jie?

Kurio partnerio protėviai sutinka giminės pratęsimui?

Ar šis verslo partneris bus patikimas?

Kokius projektus galiu vystyti su šiuo verslo partneriu?


Taip pat nurodoma SANTYKIŲ PROGNOSTIKA. Kokia veiksmų ir rezultato tikimybė vienokiu, ar kitokiu atveju.

SVARBU PRIEŠ KREIPIANTIS

Kiekvienas esate savo gyvenimo šeimininkas ir pats valdote savo likimą.

Numerologiją naudoju ne prognostikai ar diagnozei, o gilesniam Žmogaus pažinimui.

Prisiminkite, jog tai informacija, kuri leis giliau pažvelgti į save, bet tai nėra nustatytas likimas.

Panaudokite gautą informaciją kūrybai, ne užsiprogramavimui.

PASLAUGŲ PAKETAI

DOMINA ASTROLOGIJA ?

RINKIS IŠ VISŲ TEIKIAMŲ ASTROLOGINIŲ PASLAUGŲ
 
UŽSAKYTI