Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ši privatumo politika reglamentuoja www.zachh.lt, toliau – Svetainė,  Vartotojo pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
  2. Vartotojo asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, o tiek kiek ji nereglamentuoja – Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
  3. Vartotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, užsakydami paslaugas.
  4. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti Svetainė turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje.

ASMENS DUOMENYS

  1. Asmenys, užsakydami paslaugą Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą.
  2. Svetainė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims.
  3. Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  4. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti savo Asmens duomenų.
  5. Paslaugos teikėjas/Svetainė įsipareigoja neatskleisti tretiems asmenims jokios informacijos, susijusios su užsakovu, jo pateiktais duomenimis ir jo užsakyta paslauga.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook