Astrologijos pradžiamokslis

IŠMOK SKAITYTI ŽVAIGŽDESAstrologija – senas pseudomokslas, nagrinėjantis ryšį tarp fizinio, dvasinio ir kosminio pasaulio, galintis padėti atsakyti į esminius egzistencinius klausimus.

Beveik visos civilizacijos žvaigždėse ieškojo atsakymų į svarbiausius gyvenimo klausimus:

Kodėl esu čia?

Koks mano tikslas?

Kaip gyventi prasmingai?

Yra daugybė astrologijos krypčių ir žvaigždės gali suteikti skirtingų įžvalgų apie tai, kaip gyventi geriausią įmanomą gyvenimą, kaip pamatyti įvairius savo asmenybės kampus. Yra vakarų, vedinė, inkų, majų, kinų astrologija ir t.t.

Nėra blogos astrologijos krypties. Didžiausias skirtingų astrologijos metodų skirtumas nėra tai, ką kiekviena jų teigia, tai yra tai, kaip kiekvienas mūsų suprantame ir pritaikome tas įžvalgas savo gyvenimui, svajonėms ir dvasinei kelionei. Dauguma vakariečių kalbėdami apie astrologiją turi omenyje vakarų astrologiją – ją šįkart ir panagrinėsime plačiau. Pozityvioji, evoliucinė, vakarų astrologija tiki laisva valia – kosminės jėgos mus veikia, tačiau niekada nepririša ir neriboja.

Tai reiškia:

astrologija turime kliautis siekdami geriau suprasti savo gyvenimą, tačiau sprendimus turime priimti patys.

Pradėję mokytis astrologijos, žmonės dažnai pasimeta informacijos gausoje. Vis dėlto, tam reikia laiko ir .. pradėti! Jeigu gerai suprantate esminius modelius bei simbolių reikšmes, astrologijai kelias prasideda!

Perskaitę šį straipsnį, gebėsite pradėti interpretuoti savo gimimo diagramą.

ASTROLOGIJOS PRADŽIAMOKSLISAstrologijos pagrindai: dažniausi terminai aiškiai suprantama kalba

1 pamokaASTROLOGIJOS TERMINAI

Skaitydami astrologinius tekstus rasite žodžius, kurie gali skambėti labai techniškai ir nesuprantamai (pvz., “Marso yra Jupiterio trinas ir Saturno kvadratūra pirmame būste“). Vis dėlto, nors iš pradžių ši kalba atrodys nesuprantama, išmokę esminius dalykus, ją nesunkiai perprasite.

Pradėkime nuo pagrindinių termimų:

 • Zodiakas — erdvė danguje, kurioje stebimas 12 astrologinių žvaigždynų judėjimas. Tai tarsi apjuostas diržas aplink Saulės sistemą.
 • Zodiako Ženklai — Zodiake padalinti 12-ka Zodiako ženklų (Avinas, Jautis, Dvyniai ir t.t.), kurie yra susiję su 12 žvaigždynų, tačiau tai nėra tolygu. Pvz.: Avino žvaigždynas nelygu Avino Zodiako ženklui.
 • Diagrama — astrologinis žemėlapis, nurodantis, kurioje dangaus vietoje yra planetos, žvaigždės ir kiti rodikliai Zodiako ženkluose, žvelgiant iš bet kurio taško Žemėje.
 • Horoskopas — interpretacija, paremta įvairių astrologinių ženklų (planetos, žvaigždės, tarpusavio ryšiai tarp planetų ir t.t.) pozicijomis diagramoje.
 • Gimimo horoskopas / diagrama — tiksli Zodiako ženklų ir planetų padėtis juose tą akimirką ir toje vietoje, kurioje gimėte. Tai jūsų “kosminis pasas“, parodantis kokios energijos vyrauja jumyse.

Norint išsiaiškinti savo gimimo diagramą, reikės:

 • Gimimo datos (pvz.: 1996 m. kovo 4 d.)
 • Tikslios gimimo vietos (pvz.: Vilnius, Lietuva)
 • Tikslaus gimimo laiko (pvz.: 3:29)

Jei nežinote savo tikslaus gimimo laiko, skaitykite šį straipsnį.

2 pamokaSTICHIJOS

Keturios stichijos sutampa su keturiomis pagrindinėmis gyvenimo stichijomis. Tai: Ugnis, Žemė, Oras, Vanduo. Jos padeda lengviau kategorizuoti energijas, savybes, o tai atitinkamai įtakoja žmogų. Stichijas vadinu žmogaus energetikos “Stilius“, t.y. kokiu stiliumi esi linkęs skleisti savybes? Vienas žmogus veikia aktyviai (ugnis), kitas lėtai (žemė), trečias plaukiojančiai (vanduo), o dar kitas protingai (oras) .Kiekvienas Zodiako ženklas priklauso vienai iš keturių stichijų, tad, norint susidaryti pilną vaizdą apie žmogaus asmenybę, svarbu išsiaiškinti, kurios dominuoja, trūksta, o gal visų vienodai.

Kaip suprasti kokios stichijos dominuoja? Kol žinai tik savo tradicinio Zodiako ženklą, tai analizuok pradžioje tik jį. Vėliau reikės apimti visų “tavo” planetų skleidžiamą stichiją. Kolkas skaityk toliau ir taps aiškiau.

Esminės stichijų charakteristikos yra šios:

Ugnis — Kūrėjai (Avinas, Liūtas, Šaulys)

 • Privalumai: stiprūs, atkaklūs, gabūs, savarankiški, geri lyderiai, pasitikintys savimi.
 • Trūkumai: diktatoriški, agresyvūs, pasipūtę, arogantiški, nekantrūs, kartais griaunantys.

Dominuojant Ugnies stichijai žmogus skleidžiasi karštai, aktyviai, gali būti idėjų generatoriumi, nori visko čia ir dabar, daug. Gali greitai perdegti, tačiau užsimotyvuojant ir greitai darant gali nuversti kalnus. Esant Ugnies trūkumui žmogui sunku sugalvoti savo idėjas, gali trūkti motyvacijos, pasitikėjimo savimi.

Žemė — Stabilizatoriai (Jautis, Mergelė, Ožiaragis)

 • Privalumai: žemiški, patikimi, stabilūs, paslaugūs, konkretūs, įsižeminę.
 • Trūkumai: užsispyrę, išrankūs, perfekcionistai, pernelyg kritiški, nervingi, šaltesni.

Dominuojat Žemės stichijai žmogus gali būti darbštus, praktiškas, puikiai vykdantis realius ir konkrečius darbus, kas sukuria rezultatą. Pasiekimai per pastangas, o ne idėjas ar sumąstymą. Esant Žemės stichijos trūkumui žmogui gali būti sunku gauti realių savo idėjos rezultatų, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, tarsi kažkur skraidžioja su savo veiksmais ir mintimis.

  Oras — Komunikuotojai (Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis)

 • Privalumai: intelektualūs, išradingi, protingi, įtikinantys, optimistai, protingai kūrybiški.
 • Trūkumai: manipuliatyvūs, apgaulingi, atitolę, kartais vaikiški.

Dominuojant Oro stichijai žmogus gali puikiai valdyti savo protą, intelektą, kurti įvairias strategijas, bendrauti. Esant Oro trūkumui tarsi sunku mąstyti ir analizuoti, geriau daryti ar kurti.

 Vanduo — Jaučiantieji (Vėžys, Skorpionas, Žuvys)

 • Privalumai: rūpestingi, romantiški, jautrūs, gilūs, artistiški, svajotojai, intuityvūs.
 • Trūkumai: lengvai suirztantys, linkę į kraštutinumus, kontroliuojantys, depresyvūs, neorganizuoti.

Dominuojant Vandens stichijai žmogus gali tapti per daug jautrus, priima viską į save, per save, kas trukdo mąstyti, daryti, veikti. Paskęsta pojūčiuose. Esant Vandens trūkumui žmogui sunkiau būti empatišku, pajausti per pojūčius. Labiau analizuoja, vertina, daro, o kokie su tuo pojūčiai ne taip svarbu.

3 pamokaZODIAKO ŽENKLŲ REIKŠMĖS

Yra 12 Zodiako ženklų energijų, kuriose atsiduria įvairios planetos, suteikdamos skirtingas savybių išraiškas. Nėra blogų ženklų, kiekvienas turi savo minusus ir pliusus. Kiekvienas ženklas turi gana platų savybių pasireiškimo spektrą, kaip pvz.: Liūto ženklas gali suteikti žmogui kūrybiškumą, žaismingumą, bet gali ir puikybę, egoizmą. Kaip pasireikš pas atitinkamą žmogų? Tai labai priklauso nuo kitų astrologinių rodiklių, kaip aspektai, bet daugiausiai tai priklauso nuo pačio žmogaus – kaip praėjo vaikystė, kiek pats bando skleisti gerasias savybes. Zodiako ženklų energijų išmokimas ir pajautimas yra pati esminė bazė, norint suprasti astrologiją.

Avinas — Ugnies stichija, vyriška energija

Tai itin aktyvi ir dinamiška energija, tarsi karšta, užsiplieskianti ugnis, kuri gali daug sukurti, tačiau daug ir sudeginti. Sunku būti rutinoje, kai nuobodi ir monotoniška, norisi staigių pokyčių, nes gerai mokama pereiti iš vienos veiklos prie kitos. Dažnai nusibosta ir atsiranda motyvacija kitiems dalykams. Avino energija itin aistringa, siekianti savo tikslų ir norinti save parodyti. Platesnę informaciją skaityk čia: AVINAS.

Jautis — Žemės stichija, moteriška energija

Itin stabili, praktiška ir materiali energija. Tai ne svajokliai, kurie paskendę idėjose ir fantazijose, tai realių darbų atlikėjai, kurie kitų idėjas gali įgyvendinti realiu darbu. Patinka lojalumas, užtikrintumas, kai viskas aišku, konkretu, tinka rutina, nes itin nemėgstama permainų. Pokyčiai Jaučio energijai tolygu stabilumo sugriuvimui, pamato iš po kojų ištraukimui. Jie mėgsta komfortą, malonumą, maistą, kūno malonumus. Platesnę informaciją skaityk čia: JAUTIS.

Dvyniai — Oro stichija, vyriška energija

Ši energija yra lengva ir logiška. Tai paprastumas, kartais vaikiškumas, tačiau protingas, apgalvotas. Dvynių energija neatsiejama nuo intelekto, proto, informacijos ir komunikacijos. Norima daug bendrauti ir dalintis turima informacija, todėl ir pačiam žmogui norisi jos gauti įvairios. Tai ir daro – kaupia informaciją. Nėra poreikio kapstyti itin giliai ir nuodugniai, užtenka bent kiek žinoti, suprasti, kad patenkinti Dvynių energijos poreikį. Platesnę informaciją skaityk čia: DVYNIAI.

Vėžys — Vandens stichija, moteriška energija

Ši energija itin jautri, rūpestinga ir švelni. Tokiems žmonėms labai svarbu šeima, namai ir emociškai saugi aplinka. Jie patys gali būti per daug jautrūs, įsiskaudinti, bet ir patys gali padėti kitiems pasijusti geriau įvairiapusiškai. Gali patikti domėtis psichologija, emocijomis, nes ir patys dažnai gali jausti psichologines negatyvias būsenas. Nemėgstama šaltumo, per didelio darbštumo darbe, nebent tai susiję su šeima, namais. Platesnę informaciją skaityk čia: VĖŽYS.

Liūtas — Ugnies stichija, vyriška energija

Ši energija aktyvi, tačiau moka savo ugningumą reguliuoti. Itin svarbu kitų žmonių nuomonė, pripažinimas ir įvertinimas. Be to gali nejausti pasitikėjimo savimi, krenta savivertė. Tokie žmonės jaučiasi karaliais, todėl norisi prabangos, plataus pripažinimo, publikos dėmesio. Gali būti išvystytas puikus įvairiapusiškas kūrybiškumas, aktoriniai gebėjimai, kai kiti jais žavisi ir ploja. Platesnę informaciją skaityk čia: LIŪTAS.

Mergelė — Žemės stichija, moteriška energija

Ši energija itin materiali ir logiška. Gali vyrauti šaltumas, nes viską bandoma suvokti per intelektą, materiją, sistemą. Tarsi visi dalykai matomi labai detaliai, bandoma suvokti proceso sistemingumą, kaip viskas veikia. Gana kritiška energija, kai kitus kritikuoja, parodo pirštu į menkiausią klaidą. Tai kitus erzina, nors pati Mergelės energija tai daro iš geros valios, norėdama pagerinti aplinką. Platesnę informaciją skaityk čia: MERGELĖ.

Svarstyklės — Oro stichija, vyriška energija

Tai itin diplomatiška ir harmoninga energija. Ji siekia visur teisybės, sąžiningumo, kad visiems būtų gerai, visi rastų kompromisus. Kartais gali net save šiek tiek pamiršti ir daryti daug dėl kitų. Gali būti sunku apsispręsti, būti tik vienoje pusėje, nebent tai teisinė sritis, tuomet gali ginti ir vieną pusę. Puiki energija grožiui, estetikai, menui. Norima visur matyti grožį ir harmoniją. Platesnę informaciją skaityk čia: SVARSTYKLĖS.

Skorpionas — Vandens stichija, moteriška energija

Ši energija nepalieka abejingų, arba žmonės jos nekenčia, arba dievina. Nes ji tokia ir yra – kardinali, magiška, ryški, tai juoda, tai balta, mokanti erzinti, tačiau ir padaryti tai, ko niekas kitas negali. Tarsi magai šiame žemiškame pasaulyje. Mėgsta iššūkius, sunkumus, nes kitaip negali pajausti savo mistiškos galios ir magnetizmo. Patinka ezoterika, paslaptys ar tai kas “po žeme”. Skorpiono energija yra tarpininkas tarp žemėsi ir požemio. Platesnę informaciją skaityk čia: SKORPIONAS.

Šaulys — Oro stichija, vyriška energija

Ši energija itin išmintinga ir optimistiška. Rūpi visuomenė, pasaulis, dorybė, gėris ir prasiplėtimas. Patinka keliauti ir pažinti pasaulį, nes turi didelį smalsumą ir apetitą viskam. Nori gausos, prabangos, plėstis. Nori motyvuoti ir pamokslauti kitiems, nes jaučiasi viską žinantys ir galintys teisingai patarti. Tai mini “Dievai”, kurie šioje žemėje domisi mokslu, religija, filosofija, kulūra, užsieniu. Platesnę informaciją skaityk čia: ŠAULYS.

Ožiaragis — Žemės stichija, moteriška energija

Ši energija itin darbšti, struktūrizuota ir griežta. Labai svarbi karjera, pasiekimai, statusas ir galimybė viską kontroliuoti. Dažnai gali būti brandesni nei bendraamžiai. Gali vyrauti šaltumas, griežtumas, nelankstumas, nes juk ne pojūčiai svarbu, o pasiektas realus tikslas, kurio siekia užsispyrusiai. Potencialas būti labai atsakingiems, prisiimti ant savo pečių daug darbų, atsakomybės, prievolių. Platesnę informaciją skaityk čia: OŽIARAGIS.

 Vandenis — Oro stichija, vyriška energija

Ši energija yra ateities ir inovacijų, todėl ne visi moka tinkamai atsiskleisti, ne visi supranta kitus Vandenius. Jiems svarbu laisvė, nepriklausomybė, draugystė. Siekia būti visuomet kitokiais, išskirtiniais, kad tik “ne kaip visi“. Itin užsispyrę, nelinkę būti lankstūs ar prisitaikantys. Visada turi savo požiūrio tašką ir nori apie tai bendrauti, perteikti visuomenei. Jei neatsiskleidžia per inovacijas, tuomet būtina bent atrodyti šiek tiek kitaip, kaip iš kosmoso nukritus. Platesnę informaciją skaityk čia: VANDENIS.

Žuvys — Vandens stichija, moteriška energija

Ši energija itin kūrybiška, meniška ir jautri. Kartais net sunku save aiškiai suprasti, nes per daug jaučiama aplinka, įvairios vizijos, fantazijos ir svajonės. Svarbu nepamiršti, jog yra ir realybė, ne tik idealizuoti mintyse dalykai. Gali būti puikūs guodėjai, bet ir patys paveršklent moka. Gali slypėti stiprūs dvasiniai gebėjimai, kai kiti tai mato “keistumu”, “nelogiškumu”. Platesnę informaciją skaityk čia: ŽUVYS.

4 pamokaPLANETŲ REIKŠMĖS

Planetos analizuojant žmogaus astrologinį žemėlapį parodo tam tikrus jo gebėjimus. Kaip pvz.: Merkurijus – “Kokie to žmogaus komunikacijos gebėjimai?”. Planetų savybės yra glaudžiai susijusios su Zodiako ženklais, kaip pvz.: Merkurijaus planeta valdo Dvynių ir Mergelės ženklus, todėl ši planeta “dalinasi” minėtų ženklų charakteristikomis. Dvynius ir Mergelę sieja protas, logika, todėl tai yra ir Merkurijaus planetos savybės.

Planetos nuolat juda skirtingu tempu, t.y. pereina iš vieno Zodiako ženklo į kitą, todėl kiekvieno žmogaus gimimo metu planetų padėtys (kokiame ženkle yra planeta) yra skirtingos. Mums visiems žinomas “tradicinis Zodiako ženklas” yra tai, kokiame Zodiako ženkle tuo metu buvo Saulė. Tačiau tai tik labai maža dalis esmės apie žmogų. Be Saulės turime atsižvelgti į Mėnulį, ASC ir bent į 8 Saulės sistemos planetas (neskaičiuojant Žemės).

Saulė. Ji – gyvybės pradžia, skleidžianti džiaugsmą, šilumą ir kūrybiškąją energiją, kuri atneša gyvybingumą, žaismingumą, laimę. Saulė parodo žmogaus charakterį, saviraišką į aplinką, ego atspalvį. “Kas aš toks ir ką galiu apskritai?”

Mėnulis. Jis atspindi tai, ko mums būtinai reikia, ko iš tikrųjų geidžia “širdis”, ką ir kaip jaučiame, nors galbūt nesuprantame kodėl. Tai mūsų giluminiai poreikiai, be ko negalime gyventi. Mėnulis parodo emocijų ir būsenų atspalvį – “Kaip aš jaučiuosi ir kas man yra saugu?”

Merkurijus. Jis atspindi mūsų intelektą. Kokie mes komunikatoriai, kaip mąstome ir prisitaikome prie naujų situacijų intelekto pagalba. Merkurijus parodo kokiu stiliumi priimame ir dalinamės informacija. “Kokia mano logiška ir analizuojanti dalis manęs?”

Venera. Ji įkūnija meilę, grožį, romantiką, aistrą ir santykius. Romėnų mitologijoje Venera suviliodavo visus dievus. Ji charizmatiška, magiška ir harmoninga, tačiau jos gilūs troškimai dažnai gali nuvesti ją į bėdą. Venera parodo, kas mums patinka, ką norime pasirinkti. “Kaip myliu ir ko geidžiu?”

Marsas. Jis – romėnų karo dievas. Marsas yra stiprus, dominuojantis, užtikrintas ir visada kupinas galingos energijos – tiek fizinės, tiek mentalinės. Vis dėlto, per didelis pasitikėjimas Marsą nuveda į skubotas, nepraktiškas ir impulsyvias situacijas. Marsas parodo drąsą, ryžtą, veiklumą. “Koks manyje vyriškasis pradas?”

Jupiteris. Jis – dievų saugotojas, planetų karalius. Jupiteris siejamas su augimu, gausa, pasaulėžiūra ir dvasingumu. Vis dėlto, ieškodamas laisvės, Jupiteris dažnai patenka į varginančias aklavietes. Kai gerai įdarbiname aukščiau aprašytas planetas, tuomet ateina eilė lavinti savo išmintį per Jupiterį. “Kokia mano pasaulėžiūra ir dvasingumas?”

Saturnas. Jis atstovauja didįjį derlių – laiką, kai visi susirenka kartu, siekdami pasimėgauti saldžiais sunkaus darbo metų vaisiais. Saturnas yra kilnus, geras ir be galo darbštus. Vis dėlto, jo didingi siekiai užkerta kelią kitoms svarbioms gyvenimo sritims, tarsi užšaldo, sustabdo, įrėmina. Saturnas yra griežtas mokytojas, kuris mokina dėti pastangas. “Kur ir kaip turiu laikytis disciplinos ir dėti pastangas?”

Uranas. Tai – unikali planeta. Uranas įkūnija išradingumą ir inovacijas bei neįprastą mąstymo būdą. Vis dėlto, dėl savo keistų idėjų jis dažnai jaučiasi atskirtas nuo visuomenės. Ne visi ji geba įvaldyti. “Kokie mano unikalumo ir laisvės siekimo gebėjimai?”

Neptūnas. Jis yra pasinėręs į sapnų pasaulį, siekdamas saugumo, nuolat fantazuoja, koks gyvenimas turėtų būti. Vis dėlto, dėl šios savybės, gyventi tikrame pasaulyje Neptūnui labai sudėtinga. Tai iliuzijos, fantazijos, stiprūs kūrybiniai gebėjimai, kuriuos ne kiekvienas atveria. “Kokie mano aukščiausi intuicijos ir kūrybiškimo gebėjimai?

Plutonas. Jis – kito pasaulio dievas ir savyje talpina destrukcinę galią. Plutonas atstovauja neigiamas mirties savybes ir moko apie transformacijos galią. Plutonas yra negailestingas ir dažnai nemėgstamas, nes atneša į gyvenimą nenorimas, tačiau reikalingas augimui situacijas. “Kur ir kaip turiu transformuotis per negatyvą?”

5 pamoka3 SVARBIAUSI RODIKLIAI ŽMOGAUS DIAGRAMOJE

 1. Saulės ženklas

 2. Mėnulio ženklas

 3. Kylantis/Ascendento/ASC ženklas

Šie trys ženklai daro didžiausią įtaką žmogaus gimimo horoskopui. Kiekvienas jų atspindi esmines žmogiškosios patirties dalis ir naudojami siekiant įvertinti žmogaus “asmenybės stuburą“. Tiesa, nereiktų daryti skubotų išvadų, nes kiek giliai viską analizuoti yra ne vienas “lygis”, kuris gali atverti vis naują, o gal net priešingą prieš tai matytą informaciją. Pradėkite analizuoti nedarydami skubotų, vienareikšmiškų išvadų.

Nors tokios bazinės įžvalgos apie Mėnulį, Saulę ir ASC gali būti naudingos, jomis reikėtų vadovautis kaip gairėmis. Svarbu suprasti, kad galimos virš 1500 skirtingos Saulės, Mėnulio ir Ascendento ženklo kombinacijos. Nors nėra tikėtina, kad sutiksite ką nors, kas turės tokią pačią kombinaciją kaip jūsų, negalima generalizuoti daugiau nei 7 milijardų pasaulio gyventojų, remiantis tik kombinacijomis.

Vienintelis būdas gauti tikslų ir personalizuotą gimimo horoskopą – kreiptis į profesionalų astrologą. Tik taip galėsite giliau suprasti skirtingas astrologines jėgas, kurios veikė jums gimus.

Saulė, Mėnulis ir ASC išsamiai

👉NEMOKAMA PASKAITA👈

Galite pažiūrėti 45min išsamų video, kaip analizuoti šiuos tris esminius astrologinius rodiklius.

6 pamokaMĖNULIS 🌙

Mano supratimu, Mėnulis turi būti analizuojamas pirmiausiai! Jūsų Mėnulio ženklas tai – kuriame Zodiako ženkle buvo Mėnulis jūsų gimimo metu jūsų gimimo vietoje.

Astrologijoje Mėnulis valdo emocijas, poreikius, būsenas – kontroliuoja jūsų emocinį pasaulį. Tai arčiausiai Žemės esantis dangaus kūnas, tiesiogiai veikiantis žmogaus fizinę, psichinę ir dvasinę realybę. Mėnulis giliausiai jaučiamas „vidiniame pasaulyje“ – tai, kaip jaučiatės kasdien emociškai.

Mėnulio ženklo supratimas ryškiai apšviečia viską, kas žmogaus charakteryje giliausiai paslėpta. Sužinoję, kur asmeniniame horoskope yra Mėnulis, pabudiname paslaptingus pasąmonės procesus.

Vėlgi, kiekvienas ženklas turi tiek teigiamų, tiek neigiamų savybių, todėl neigiamų dalykų nereikėtų ignoruoti. Atkreipkite dėmesį į pateikiamus pasiūlymus, kurie padės jums įveikti sudėtingus aspektus, susijusius su jūsų Mėnulio ženklu.

Išsamiai apie Mėnulio reikšmes

MĖNULIS ZODIAKO ŽENKLUOSE

Paspausk ant nuotraukos, jog atidaryti ją dideliame naujame lange
https://zachh.lt/wp-content/uploads/2024/04/Menulis-zenkluose-scaled.jpg

7 pamokaSAULĖ 🌞

Saulės ženklas (tradicinis jūsų Zodiako ženklas) atspindi jūsų asmenybės pagrindą. Tai, kokiu žmogumi esate arba galite tapti. Jeigu kas nors jūsų paprašytų apibūdinti save keliais sakiniais, tikėtina, kalbėtumėte pristatydami savo Saulės ženklo savybes. Saulė turi daug energijos, todėl norite savo savybes parodyti, pademonstruoti. Žinoma, būna ir taip, jog pas žmogų Saulė veikia silpnai, jis nejaučia savo ženklo savybių, galimai stipriau veikia Mėnulis ar Asc, o galbūt yra trukdžių (kaip pvz.: negatyvių aspektų), norint lengviau skleisti Saulės savybes.

Kiekvienas Zodiako ženklas ir planeta turi tiek teigiamas, tiek neigiamas savybes. Vis dėlto, svarbu prisiminti, kad astrologija nėra likimas, pats žmogus turi potencialo valdyti savo savybes ir mažinti blogasis, didinti gerasias.

Išsamiai apie tradicinio Zodiako ženklo reikšmę

SAULĖ ZODIAKO ŽENKLUOSE

Paspausk ant nuotraukos, jog atidaryti ją dideliame naujame lange
https://zachh.lt/wp-content/uploads/2024/04/Saules-zenklas-astrologijoje-scaled.jpg

8 pamokaASCENDENTAS ➖

Ascendentas arba Kylantis ženklas – tai tikslią jūsų gimimo akimirką rytiniame Žemės horizonte randamas astrologinis rodiklis. Norėdami išsiaiškinti savąjį ASC, turite žinoti tikslų (±5min) savo gimimo laiką.

Daugelis astrologų mėgsta sakyti, kad kylantis ženklas yra tai, „Kokius jus mato nepažįstami žmonės.“ Vis dėlto, toks požiūris klaidina pačius klientus. Turint omenyje, kad jūs patys valdote savo likimą, ASC daugiau apsprendžia tai, kaip jūs save pristatote, ką norite transliuoti į visą pasaulį per save. Tai jūsų savybės, kurios yra svarbios asmenybės tobulėjimui prieš visą pasaulį.

ASC yra tarsi jūsų įvaizdis, kurį leidžiate projektuoti į savo fizinę realybę. Kitaip tariant, jūs kuriate realybę savo galvoje ir nešate ją į pasaulį. Įdomu, kad dažnai to sąmoningai net nesuvokiama per protą.

ASC kiekvieno gyvenime pasireiškia skirtingai – kai kurie žmonės mato savo Kylantį ženklą kaip idealią savo versiją, o kai kurie tiesiog nori, kad jų išorinė asmenybė išryškintų palankias savybes.

Nepriklausomai nuo to, kaip jūs patys suvokiate ASC pasireiškimą, jis nurodo tai, kaip jūs atrodote aplinkiniam pasauliui. Būtent todėl, informaciją apie savąjį Ascendentą turėtumėte skaityti taip tarsi būtumėte kažkas kitas, žiūrintis į save iš šono.

Išsamiai apie ASC reikšmes

ASCENDENTAS ZODIAKO ŽENKLUOSE

Paspausk ant nuotraukos, jog atidaryti ją dideliame naujame lange
https://zachh.lt/wp-content/uploads/2024/04/Ascendentas-scaled.jpg

9 pamokaASTROLOGINIAI BŪSTAI

Įsivaizduokite didelį pyrago gabalą, supjaustytą į 12 skirtingų griežinėlių, pavadinime tuos griežinėlius “Astrologiniai būstai arba namai“. Kiekvienas gabalėlis yra atsakingas už skirtingus dalykus, tai yra už žmogaus gyvenimo sritis: Aš, finansai, komunikacija, namai ir t.t. Planetos ir kiti dangaus kūnai atsiduria tam tikrame “pyrago gabalėlyje”, tai yra tam tikrame būste. Kaip pvz.: Merkurijus (mano loginiai gebėjimai) atsiduria antrame būste (finansų sritis). Tai reiškia, jog savo loginius gebėjimus norėsiu daug naudoti finansų srityje.

 

12 būstų galima padalinti į dvi dalis:
Asmeninius — dalykai, susiję su jumis.
Tarpasmeninius — dalykai, susiję su išoriniu pasauliu.

Patys svarbiausi yra I, IV, VII ir X, kurie paryškinti ryškiau ir turi savo specifinius ašies pavadinimus: ASC, IC, DC, MC.

Šeši asmeniniai būstai
I būstas (ASC) — Savęs vaizdas visiems. Šis būstas parodo tai, koks esate fiziniame pasaulyje. Perduoda žinutes apie fizinį manifestavimą ir naujas idėjas, kurios kyla iš jūsų asmenybės. Tai būstas, kurio pradžia yra ASC, todėl ASC ir I būsto reikšmė yra tokia pati. “Ką noriu transliuoti visam pasauliui per save?”
II būstas — Materiali sritis. Šiame būste viskas apie mano asmeninius finansus, pinigus ir materialų turtą. Čia randamas bendras saugumo jausmas materialiame pasaulyje.
III būstas — Komunikacijos sritis. Čia informacija apie jūsų informacijos, komunikacijos, praktinio mokymosi sritį, kaip kas vyksta joje. Socialiniai tinklai, marketingas, logistika irgi čia.
IV būstas (IC)— Namų ir šeimos sritis. Šiame būste yra informacija apie jūsų santykius su šeima, gimine. Tai yra jūsų asmeniniai namai ir emocinis bei materialus saugumas, komfortas juose.
V būstas — Pramogų, vaikų sritis. Čia linksminatės! Šiame būste jūsų kūrybos, romantikos, atsipalaidavimo, meninės raiškos ir vaikų sritis.
VI būstas (DC)— Sveikatos ir darbo sritis. Šis būstas gali padėti suprasti, kokia jūsų darbinių procesų sritis, kaip sekasi būtų samdomoje veikloje. Taip pat jūsų sveikatos klausimų situacijos.

Šeši tarpasmeniniai būstai
VII būstas — Kitų žmonių sritis. Šiame būste protas randa savo unikalų racionalizavimo stilių. Čia nurodoma, kaip interpretuojate mintis ir vystote santykius, ypač partnerystes (tiek asmenines, tiek darbines).
VIII būstas — Požemių sritis. Šiame būste randamos visos tos paslėptos jėgos, kurios varo jūsų pirmykščius pojūčius – seksas, mirtis, baimė, viltis, troškimas ir kt. Planetos, judančios per šį būstą, paprastai sukelia sunkumų trumpuoju laikotarpiu, bet transformuojasi ilgalaikėje perspektyvoje.
IX būstas — Tyrinėjimų ir mokslo sritis. Šiame būste randamos kelionės ir filosofinės koncepcijos. Čia yra ir išsilavinimas, aukštasis mokslas ir visi kiti dalykai, kurie įžiebia smalsią, plačią tyrinėjimo aistrą.
X būstas (MC)— Profesinė sritis. Tai karjeros, sėkmės ir pasiekimų pilnatvės būstas. Jis pasitarnauja jūsų profesiniams laimėjimams, vykdant tą veiklą, dėl kurios buvote pašauktas į šią Žemę.
XI būstas — Draugystės sritis. Šiame būste yra jūsų draugai, visuomeniniai reikalai, ateities planai. Kartu tai įvairios technologinės ir inovatyvios sritys.
XII būstas — Paslėptas pasaulis. Šiame būste saugomos svajonės ir paslaptys – jos nėra matomos plika akimi. Priešingai, jos tarsi palaidotos po tamsos kalnais. Šiame būste stipri intuicija, o logika – retas svečias. Tai dvasingumas, labadaros, tarnystė, menas.

10 pamokaASPEKTAI ASTROLOGIJOJE

Dangaus kūnai (kaip ir planetos), judėdami danguje, užima tam tikras pozicijas, o tos padėtys yra geometriškai susijusios su kitais dangaus kūnais. Kaip jau tyrinėjome anksčiau, kiekvienas dangaus kūnas vienaip ar kitaip veikia jūsų gyvenimą. O tai, kaip kiekvienas iš dangaus kūnų geometriškai išsidėsto danguje, dar sustiprina konkrečią jūsų patiriamą astrologinę įtaką. Buitinis pvz.: jūs sėdite klasėje su kitais žmonėmis ir visi daro jums skirtingą įtaką, vienas užstoja lentą ir nematote kas parašyta, kito megztinis ryškus ir jus erzina, kitas visai maloniai kvepia, dar kitas kalbina ir trukdo, vienų veidus matote, kitų ne. Kiekvienas objektas daro vienokią ar kitokią įtaką kitam objektui. Taip ir astrologiniai planetų ir dangaus kūnų geometriniai santykiai gali būti palankūs, o kartais ne.

Aspektai skirstomi į „teigiamus“ ir „neigiamus“. Nedarykite skubotų išvadų ir nesakykite, kad palankūs aspektai yra „geri“, o nepalankūs – „blogi.“ Tai pernelyg supaprastintas požiūris.

Vienas iš būdų žvelgti į palankius ir nepalankius aspektus yra vertinant juos kaip „lengvus“ ir kaip „sudėtingus“. Palankūs aspektai atneša daug pozityvumo, o nepalankūs – sunkumų. Pastarieji aspektai skamba „blogai“, tačiau svarbu atminti, kad daugiausiai išmokstame būtent susidūrę su sunkumais. Nepalankūs aspektai yra puiki galimybė asmeniniam augimui.

Palankūs, teigiami aspektai

 • Sekstilis — 60 laipsnių. Darniai juda vienas su kitu, draugiški ir atsipalaidavę. Tarsi “Truputį pasistengus mums sekasi labai gerai”.
 • Trinas — 120 laipsnių. Du tobuloje harmonijoje judantys kūnai, puikios vibracijos ir pakilusios energijos. Tarsi “Net stengtis nereikia, viskas mums puiku”.

Kaip pvz.: Veneros (jausmai, meilė) ir Marso (aistra, veiksmas) Trinas: man nereikia daug stengtis, kad aktyviai daryčiau tai, kas man patinka, ką myliu, dėl santykių galiu produktyviai rizikuoti ir tai man nesukelia neigiamų jausmų.

Teigiamų aspektų minusas – žmonės per juos mažai tobulėja, o kartais ir visai jų nejaučia. Kaip gauname kažką nemokamai, sunkiai mokate tai vertinti ir branginti.

Neutralus aspektas, priklausomai nuo kitų aspektų ir rodiklių, todėl gali veikti tiek neigiamai, tiek teigiamai.

 • Susijungimas / Konjunkcija — 0-10 laipsnių. Keliauja itin arti vienas kito, sujungia savo savybes į vieną. Tarsi “Be tavęs nėra ir manęs”.

Kaip pvz.: Saulės (ego, saviraiška, gebėjimai) ir Marso (veiksmas, inercija, aistra) susijungimas. Aš negaliu reikštis be veiksmo. Inercija, greitis, ryžtas, rizika yra dalis mano charakterio ir išraiškos stiliaus. Mano gebėjimai skeidžiasi aktyviai ir drąsiai.

Susijungimas veikia labai stipriai, suteikia daug energijos.

Nepalankūs aspektai

 • Kvadratas — 90 laipsnių. Čia yra daug įtampos. Gali būti panašumų, bet jų nepakanka, kad būtų draugiški vienas su kitu. Tarsi “Tu man trukdai, bet susiderinti gal ir įmanoma”.
 • Opozicija — 180 laipsnių. Negalėtų būti arti vienas kito. Tai priešingybės, kurios žiūri viena į kitą taip, lyg žiūrėtų į ateivį. Tarsi ” Tu esi priešingas, jausmas, jog neįmanoma susiderinti”.

Kaip pvz.: Veneros (meilė, santykiai, malonumas) ir Merkurijaus (protas, komunikacija) kvadratas. Kai aš pasineriu į savo jausmus, pradedu jausti kas man patinka, ką myliu – protas pradeda kišti koją pažerdamas logiškų minčių, verčiančių abejoti savo jausmais.

Kaip pvz.: Saulės (Aš, saviraiška) ir Saturno (disciplina, spaudimas) opozicija. Kai aš pradedu skleisti savo gebėjimus, spindėti savo asmenybės išraiška – pradedu jausti spaudimą, griežtumą, tarsi esu užspaustas kaip asmenybė. Kažkur manyje esanti disciplinos energija mane riboja, verčia jausti, kad Aš esu nesuderinamas su pasiekimais, rezultatais, disciplinos įgyvendinimu.

Negatyvių aspektų minusas – sukelia kliūtis, sunkumus. Pliusas – nuostabiai motyvuoja, verčia tobulėti, duoda daug energijos.

AnalizuojamPraktika!

Kurso dalyvių

Atsiliepimai

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2024/04/IMG_7276.jpg
https://zachh.lt/wp-content/uploads/2024/04/IMG_7277.jpg

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook