Ką parodo Lilith zodiako ženkle apie mūsų praeitą gyvenimą?

2017 gruodžio 8by Samantha Zachh9

Astrologijoje Lilith yra fiktyvi planeta, kuri atskiruose Zodiako ženkluose rodo žmogaus giliame pasąmonės lygmenyje atsispindinčius nedorus moralinius ir etinius poelgius, padarytus ankstesniuose įsikūnijimuose. Horoskopų namuose ji  nusako tas sritis, kuriose kyla daugiausia pagundų suklysti arba pažeisti savo karmą. Lilith nurodo, jog asmenybės pagundos ir savęs naikinimas yra įmanomi.

Juodojo Mėnulio išbandymai vyksta kas 9 metus

Išbandymų metais gali paaštrėti įvairios sudėtingos situacijos, taigi tuo metu labai svarbu  tinkamai atsilaikyti, kad dar labiau neapsunkintume savo karmos. Kuo dvasiškai ir moraliai stipresnis asmuo, tuo mažiau yra veikiamas neigiamos Lilith įtakos. Laikui bėgant nemalonumų gali sumažėti, kol galiausiai jie pasitraukia ir nebetrukdo žmogui.

Lygiai

Juodasis Mėnulis pasireiškia 3 lygmenimis:

  1. Žmogus, kaip ir anksčiau, tarnauja blogiui ir, iki sugįžtant Juodajam Mėnuliui, gyvena “nenubaustas“. Tada per vieną akimirksnį (susikaupia neigiama karma) įvyksta sprogimas. Realybėje gali įvykti koks nors nelaimingas atsitikimas, žmogus gali patirti fizinę traumą, prarasti materialius turtus, patekti į ligoninę, kalėjimą – žodžiu, įvykius visada lydi liūdnos pasekmės. Netgi gali pasibaigti žmogaus egzistencija.
  2. Sugįžtant Juodajam Mėnuliui, žmogų ima pulti “tamsiosios jėgos“: pagundos, gundančios pasukti nedorybių keliu. Žmogus gali būti įžeistas, apgautas, jeigu blogiu atsakys į blogį, jis apsunkins savo karmą. Jis turi susitaikyti su tuo ir pabandyti ištverti. Visa tai reiškia, kad jis su kitais kažkada elgėsi taip, kaip dabar su juo elgiamasi. Toks susitaikymo kelias sunkesnis, bet kur kas veiksmingesnis norint išvalyti Sielą.
  3. Jeigu žmogus dvasiškai apsivalęs: jis mato ir jaučia tamsiąsias jėgas, tačiau šios jo nepaveikia. Jis yra pajėgus jas atstumti.

 Norite sužinoti kokiame ženkle jūsų horoskope yra Lilith? Galite patys pasitikrinti skaičiuoklėje ČIA

! Visi žemiau aprašyti variantai jums gali tikti tikrai ne visi, visuose ženkluose yra aprašomi daug galimybių. Tai nėra tiksli ir konkrenti jūsų praeito gyvenimo informacija. Tai yra gairės, kurios turi būti traktuojamos su kitais parametrais ! Iš aprašytų savybių reikia kiekvienam ieškoti balanso joje.


Lilith Avino ženkle

Heroizmas (kraštutinumai – per didelis aktyvumas ar pasyvumas).

Praeitame gyvenime Jūs galėjote būti karys, kuris dažnai viršydavo savo įgaliojimus. Tai dažnai išgyvena ,,labai aktyvūs“ žmonės.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus asmuo: Jūsų vidinis noras veikti yra labai stiprus, tačiau visus Jūsų veiksmus lydi nekontroliuojama energija. Užsispyrimas tampa tiesiog nevaldomas, impulsyvūs veiksmai yra  nebenuspėjami, o noras būti savarankiškam ir laisvam toks stiprus, kad nepaisydami nieko, siekiate primesti savo valią ir privesti kitus paklusti Jums. Nepaaiškinamą malonumą Jums suteikia kova su kliūtimis ir siekis bet kuria kaina nuslopinti pasipriešinimą.

Pasyvus žmogus: Jūs tampate patogiu manipuliavimo objektu – esate kitų valdomas, paveikiamas, bejėgis. Tampate neryžtingas, neiniciatyvus, nesavarankiškas, tingus, siekiantis atsakomybę permesti kitiems. Tuo pat metu tampate agresyvesnis, o tai destruktyviai veikia Jūsų sveikatą  ir  emocinę būseną. Atgailos metu galite nukentėti nuo šaunamųjų ginklų, ugnies, smurto.

Jei jaučiate, jog Marso energijų yra per daug – svarbu išmokti suvaldyti agresiją, pyktį, per didelį valdingumą, egoizmą, despotiškumą, aršumą, puikybę. Reiktų ugdyti pakantumą, ramybę, švelnumą, jautrumą, toleranciją, taikumą, kantrybę.

Patarimas: venkite aktyvumo, greičio, spaudimo, ugnies, šaunamųjų ginklų, aštrių daiktų. Ugdykite drąsą, savikontrolę ir teisingai paskirstykite savo jėgas.


Lilith Jaučio ženkle

Santaupos (kraštutinumai – godumas arba švaistymasis)

Praeitame gyvenime Jūs galėjote būti gobšuolis, bankininkas, palūkininkas, apsiryjėlis, hedonistas (žmogus, gyvenantis tik dėl kūniškų malonumų).

Negatyvūs praeities išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Netaupus žmogus: negebėdami teisingai paskirstyti savo lėšų, Jūs perkate nereikalingus daiktus (švaistote pinigus vėjais). Kadangi negebate valdyti energijos, dažnai tampate vampyrų aukomis, nes Jūsų energija kiti labai lengvai gali pasinaudoti. Fizines ir dvasines jėgas tiesiog švaistote arba netinkamai naudojate.

Godus žmogus: atsiranda nenugalima pinigų trauka ir godumas, didžiulis apetitas, lydimas apsirijimo, troškimas pinigų, materialių dalykų, komforto, padidėja susidomėjimas daiktų išvaizda. Noras turėti viską aplinkui iššaukia pavydą, paaštėja savininkiškumo jausmas, liguistas prisisirišimas prie daiktų ir savo jausmų sureikšminimas.

Atidirbimo metu Jus gali persekioti nesibaigiančios skolos ir piniginiai sunkumai. Galite visas santaupas iššvaistysite veltui, pinigai tiesiog virs dulkėmis. Mokykitės mylėti besąlygine, pasiaukojančia meile, gerbkite visas gyvybės apraiškas, venkite pavydėti, gobšauti, siekite taikos, grožio, santarvės, paprastumo, neišduokite švelnumo, nekenkite gyvoms būtybėms, kurios pačios negali apsiginti.  Svarbu siekti gerovės Žemei, gerbti moteris, vaikus, gyvūnus, augmeniją, ugdyti gerumą, išmokti vertinti bei tausoti švelnumą, tyrumą, paprastumą

Patarimas: Reikia atsisakyti nereikalingų santaupų (taupyklių, taupymo sąskaitų) ir stengtis sutvarkyti visus finansinius reikalus. Saugokitės vagysčių, žemės drebėjimų.


Lilith Dvynių ženkle

Bendravimas (kraštutinumai – šnekumas arba neaiški kalba).

Praeitame gyvenime Jūs galėjote būti ,,amžinas vaikas“, visiems tyčia kenkęs be jokios sąžinės graužaties. Galėjote skųsti, kelti intrigas, tyčia kenkti, niekšiškai elgtis, vogti.

Negatyvūs praeities išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūs per daug komunikabilus, visą Jūsų laiką ir energiją pasiglemžia besaikis noras bendrauti. Tampate nesusikaupę, užmezgate naujas pažintis, tačiau jos yra paviršutiniškos. Tampate per daug plepus, negalite sulaikyti žodžių, kurie tuoj pat ištariami garsiai. Toks nestabilumas trukdo visapusiškai ir harmoningai pažinti pasaulį.

Pasyvus žmogus: Jums kyla noras gauti kuo daugiau informacijos. Jūs tarsi sugeriate visą ,,informacijos gausą“. Atsiranda būtinybė nepertraukiamai su kuo nors bendrauti, be pabaigos kalbėti su kuo nors telefonu, žiūrėti televizorių, skaityti, bet visa tai daryti nieko neatsirenkant, tiesiog tam, kad gautumėte bet kokią informaciją. Bandydami mintis išreikšti balsu, patiriate milžiniškų sunkumų bei prarandate daugybę energijos.

Atidirbimo metu galite būti apgauti giminaičių, artimų draugų. Jus lydi apkalbos, intrigos, smulkios vagystės (kaimynų ir giminaičių). Sunkiai sekasi mokytis. Šiame gyvenime yra labai svarbu siekti tiesos, beasmeniškumo.

Patarimas: šiame gyvenime reikia bandyti išvengti melo, vagysčių, neskleisti apkalbų, šmeižto, atsirinkt, ką kalbėti, įdėmiai sekti informaciją, netuščiažodžiauti ir sutvarkyti minčių chaosą. Saugokitės apsinuodijimo dujomis, uždusimo, katastrofų ore.


Lilith Vėžio ženkle

Namai ir šeima (kraštutinumai – tironija arba neryžtingumas).

Jūs užsitarnavote karmos bausmę, nes praeityje galimai išdavėte, buvote bailys, drebantis dėl savo gerovės. Jūs galėjote paminti tradicijas, įžeisti tėvus. Jus į bedugnę traukia protėvių karma, galbūt netgi giminės besitęsiančios problemos, kurias reikia jums spręsti.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūsų visos mintys ir veiksmai susiję tik su įsipareigojimais namuose, vaikų auklėjimu. Visgi rūpinimasis vaikais tampa per daug perdėtas. Pasitaiko atvejų, kai Jūs šeimoje tiesiog norite realizuoti savo užmojus valdyti, dominuoti. Siekiate tapti šeimos galva, kuriai paklūsta visi šeimos nariai, norite mėgautis gauta valdžia. Jūs konservatyvus, agresyviai ginate šeimos tradicijas, užsispyręs laikotės savo įsitikinimų, nepripažindami klaidų.

Pasyvus žmogus: visi šeimos rūpesčiai ir pareigos Jus slegia, bandote išsisukti nuo jų vykdymo, bet tai retai pasiseka padaryti. Vaikystėje daug kam teko išgyventi psichologinę traumą, kurios pasekmės jaučiamos visą gyvenimą. Galite tapti silpnavaliu, neryžtingu, tingiu žmogumi. Tai gali būti susiję su iškreiptu motinystės suvokimu. Jūs nemylite vaikų, jų nenorite arba negalite turėti.

Atidirbimo metu Jums sunku gyventi nuosavuose namuose, tarsi kažkas Jus slėgtų ir vargintų. Galimi nesutarimai šeimoje su tėvais ir vaikais. Reikėtų vengti verkšlenimo, sentimentalumo, kitų žmonių, ypač artimųjų, savinimosi, despotiškos meilės, nepaliekančios vietos laisvei, savarankumui.

Patarimas: įvairiais būdais tarnauti tėvynei arba kaip nors prisidėti kuriant jos istoriją. Būkite atsargūs dėl slaptų kėslų ir nepasiduokite blogybėms. Kyla grėsmė būti išduotam artimų žmonių, nukentėti nuo vandens, nuodijimo skysčiais, skandinimo.


Lilith Liūto ženkle

Saviraiška (kraštutinumai – ambicingumas arba prisitaikymas).

Praeitame gyvenime pasižymėjote neįtikėtinai didele garbėtroška ir tuštybe arba tiesiog ,,po žeme užkasėte savo talentus“. Valdžia naudojotės siekdami blogų tikslų, galbūt darėte (jei vyras – reikalavote moteriai darytis) abortą, iškrypėlis, pornografijos mėgėjas, tam tikrais aspektais skriaudėte vaikus.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: save laikote ,,visatos centru“, aplink kurį sukasi visas gyvenimas. Siekiate valdžios, bandote savo valią primesti kitiems. Galite manipuliuoti aplinkiniais, norite primesti savo sumanymus, tokiu būdu siekiate, kad jus gerbtų, skirtų dėmesį Jūsų asmeniui ir siūlomoms mintims. Nuolatinis noras išsiskirti iš minios nulemia Jūsų demonstratyvų elgesį, lydimą garbėtroškos ir savimylos. Jūsų savimyla tampa tiesiog liguista.

Meilės santykiuose vaidinate nuolankų vergą arba bandote tokį vaidmenį primesti partneriui. Jūsų gyvenimas sukasi tik apie meilės objektą. Esate pasiryžęs aukotis ir kęsti pažeminimus bei įžeidinėjimus. Galite netgi jausti malonumą, kai Jus mylimasis žemina, labai nustembate sužinoję, kad kažkas įsimylėjo Jus.

Pasyvus žmogus:  netenkate individualybės, tampate bevalis, kitų paveikiamas, valdomas. Stengiatės išnykti minioje, vengiate aplinkinių dėmesio, kankinatės dėl menkos savivertės, visiškai savęs nevertinate. Jeigu ir bandote išnaudoti savo kūrybines galias, potencialą, Jums nesiseka surasti tinkamo saviraiškos būdo,  visos kūrybos formos atrodo tarsi primestos, netinkamos. Jūs galite vaidinti kažkokį vaidmenį, beveik atsisakydami savo individualybės,  visą gyvenimą galite prisidengti svetimomis kaukėmis, atliekate netinkamus vaidmenis, taip virsdami prisitaikėliu ir pataikūnu.

Atidirbimo metu Jums nesuteikiama galimybė išreikšti ir realizuoti savo kūrybines galias (galimas aplinkinių pavydas, intrigos, keliamos kliūtys). Galimi sunkūs santykiai su vaikais.

Patarimas: šiame gyvenime reikia iškęsti likimo smūgius, būtina užsiimti vaikų auklėjimu. Saugokitės ugnies, saulės smūgių, insulto.


Lilith Mergelės ženkle

Veiklumas (kraštutinumas – smulkmeniškumas arba chaosas).

Šiame gyvenime Jūs mokėsite už smulkmeniškumą ir godumą, už tai, kad palikote artimuosius, už nelankstumą, biurokratiją, pataikavimą, cinizmą, Hipokrato priesaikos sulaužymą.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: esate praktiškas ir viską apskaičiuojantis žmogus. Perdėtas smulkmeniškumas kartais tampa tiesiog absurdiškas – Jūs mėgaujatės neįmanomu dalyku, darydami ,,iš musės dramblį“, smulkiai analizuojate tai, ko neverta aptarinėti dalimis, painiojatės smulkmenose, todėl neužčiuopiate esmės. Kartais pasireiškia nepakenčiama kritika – Jūs kritikuojate absoliučiai viską, su kuo susiduriate.

Pasyvus žmogus: Jūs beveik prarandate gebėjimą analizuoti, pastebėti smulkmenas ir detales, laikydami jas nesvarbiomis. Jums sunku laikytis tvarkos ir švaros, aplink Jus visada tvyro chaosas ir netvarka. Jums tarsi kažkas trukdo kritiškai pažvelgti į Jus supančią aplinką.  Jums trūksta drausmės, disciplinos, sąžiningumo, asmeninės higienos ir susirūpinimo sveikata. Kartais aplanko susirūpinimas ir baimės, susijusios su ligomis.

Atidirbimo metu galite nukentėti nuo gydytojų, bendradarbių.

Patarimas: būkite atsargūs dėl savo įtarumo, visų pirma, susijusio su Jūsų sveikata. Venkite keršto ir mažų šunybių. Nebijokite tų, kurie už Jus protingesni. Saugokitės chirurginių operacijų, žemės drebėjimo, metro.


Lilith Svarstyklių ženkle

,,Aukštuomenės mergina“ (kraštutinumai – godumas arba priklausomybė).

Praeityje Jūs galėjote būti įstatymo saugotojas, teisėjas, pažeidžiantis įstatymus, kyšininkas, bandantis pateisinti savo pačius niekšiškiausius poelgius tariamu teisingumu.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūs visur matote netobulumą, Jūsų reikalavimai aplinkiniams per daug dideli ir dažnai nepagrįsti. Rinkdamiesi ką nors, įskaitant ir partnerius, dažniausiai tai darote atsižvelgdami į išorinį įspūdį ar priklausymą elitui, vertybes renkatės pagal asmeninius estetinius kriterijus, Jūsų siekius nulemia noras būti priešakyje. Klaidingai suprantate teisingumą. Jūs mokate patraukti į savo pusę žmones, kuriuos vėliau išnaudojate savo niekšiškais tikslais.

Pasyvus žmogus: Jūs sunkiai apsisprendžiate, nuolatos blaškotės tarp dviejų sprendimų. Esate priklausomas nuo partnerio, nesate savarankiškas, lengvai pasiduodate ir sutinkate su viskuo, kas Jums sakoma, stengiatės atsakomybę permesti kitam. Galite sudaryti santuoką iš išskaičiavimo, kadangi siekiate pagerinti savo materialinę gerovę partnerio sąskaita arba apskritai gyventi jo išlaikomas.

Atidirbimo metu Jus gali tampyti po teismus, gali išryškėti nesutarimai su santuokos partneriu. Partneris daro Jus nelaimingus arba pats esate ,,raguotasis“ (už praeities išdavystes). Aplink Jus nepatikimi žmonės, niekšai, daug probelmų turite su įstatymais. Jus gali be priežasties pasodinti į kalėjimą.

Patarimas: saugokitės pramoninių traumų, elektros, kelionių lėktuvu, triukšmo, skandalų, reklamos.


Lilith Skorpiono ženkle

Didžiulė jėga (kraštutinumai – tironas arba auka).

Praeitame gyvenime Jūs galimai patyrėte visas baisybes. Galėjote būti nusikaltėlis – priklausyti grupuotei, prievartautojas, sadistas, seksualinis iškrypėlis. Toks žmogus, turintis tamsiąją pusę ir ją parodantis.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jums gimsta noras pagal save pakeisti supantį pasaulį. Jūs mėgstate aštrius pojūčius, riziką, aplink save patys sukeliate kritines situacijas, į kurias įtraukiate ir aplinkinius, mokate savo nuomonę primesti kitiems. Tai lemia susidomėjimą viskuo, kas susiję su lytiniais santykiais, išauga Jūsų per didelis seksualumas ir pasireiškia lytinis iškrypimas, gali pasireikšti netgi polinkis į prievartą.

Pasyvus žmogus: Jūs pasidarote bevalis, kitų paveikiamas, dažnai tampate įvairių manipuliacijų, psichologinio poveikio, magijos, seksualinio priekabiavimo ar prievartos auka. Pavydo jausmas tampa maniakiškas, paaštrėja noras kerštauti. Dažnokai sumažėja seksualumas, tai nulemia nesidomėjimą lytiniais santykiais.

Atidirbimo metu galite patirti didžiulę aistrą ar begalinę meilę, atnešančią skaudžių padarinių. Abiem atvejais tai gali nulemti lyties organų ligas, sunkų nėštumą ar gimdymą.  Ir moterims, ir vyrams kyla išprievartavimo grėsmė.

Patarimas: saugokitės plėšikų, prievartautojų, maniakų, sprogimų, skandinimo. Vaikai iki 9 metų turi būti mokomi atsargaus elgesio. Tokie vaikai tarsi kempinė gali sugerti visus sunkumus.


Lilith Šaulio ženkle

Įsitikinimai (kraštutinumai –  didybės manija arba įtaigumas).

Praeitame gyvenime galėjote daryti nusikaltimus, piktnaudžiaudami savo pareigomis,  mokyti melagingų dalykų, griaudami tikruosius autoritetus, galėjote būti didelis avantiūristas, nuotykių ieškotojas.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūs pasižymite nevaldomu charakteriu, Jums svetimi kasdieniai rūpesčiai ir buitinės pareigos. Jums kyla noras ką nors pamokyti, primygtinai siūlote visiems iš eilės savo ,,neįkainojamus“ patarimus. Kartais Jūsų savęs vertinimas pernelyg aukštas, netgi galvojate esąs genialios idėjos sumanytojas ir įgyvendintojas. Pasireiškia Jūsų neapykanta kitaip mąstančiam, netgi fanatizmas.

Pasyvus žmogus: Jūs esate lengvai paveikiamas, Jūsų pasaulėžiūrą, religinius įsitikinimus ir socialines vertybes nulemia aplinka. Aklai sekate visuomenės primestomis etikos ir moralės normomis, visai nepaisydami savo nuomonės. Jūs kenčiate dėl mažos savivertės, neturite savos nuomonės,  visiškai pasikliaujate svetimomis mintimis, kurias kiti vertina kaip autoritetingas. Jūs linkęs idealizuoti savo mokytojus ir mentorius, pataikaujate jiems, siekiate ką nors garbinti ar surasti idealą, kuriam galima visapusiškai tarnauti.

Atidirbimo metu Jūs kenčiate nuo melo, Jūsų niekas neklauso, nesupranta, smerkia. Labai įtempti santykiai su religija, lydimi svyravimų, sumaišties ir prieštaravimų. Tai Tantalo kančios, kada likimas vilioja, o po to viską atima. Dažnai kyla sunkumų įgyjant aukštąjį išsilavinimą.

Patarimas: nereikia laikytis kokios nors ideologijos, reikia būti mokiniu, klausytoju. Reikia vengti ilgų kelionių, užsieniečių, avantiūristų. Stenkitės būti vedliu, o ne tik idėjų autoriumi.


Lilith Ožiaragio ženkle

Išmintis (kraštutinumai – beribė atsakomybė arba pasyvumas).

Praeitame gyvenime galimai buvote žiaurus, negailestingas, despotiškas, žlugdantis visus aplinkui. Siekdami savo tikslo, jūs nieko nepaisėte.

Negatyvūs praeito gyvenimo išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūs negalite paklusti kito valiai ir visomis jėgomis siekiate valdžios. Jūsų tikslas – valdyti žmones, pavergti kitus ir primesti savo valią. Taip stipriai norite gyvendinti bet kokį savo sumanymą ir siekdami savo tikslo nesustojate prieš bet kokias kliūtis, atsirandančias kelyje. Jeigu gyvenimo aplinkybės neleidžia įgyvendinti Jūsų ambicijų, tampate namų tironu ir mėgaujatės valdžia, nukreipta prieš šeimos narius.

Pasyvus žmogus: Jūs nemokate pasiekti tikslų, net ir mažiausia kliūtis Jums neleidžia pasiekti norimo rezultato, lengvai atsisakote savo planų, nesiekiate karjeros aukštumų, valdžios ar aukštos visuomeninės padėties. Tampate kitų valdomas, paklūstate kitų valiai, vykdote jų nurodymus. Baiminatės ir vengiate prisiimti netgi mažiausią atsakomybę arba nesugebate įvykdyti gautų įsipareigojimų.

Atidirbimo metu galite tapti ,,atpirkimo ožiu“. Jums primeta visos tautos nuodėmes ir paaukoja. Kartais Jums primeta kitų padarytus nusikaltimus arba Jūs patys prisiimate kaltę už kitų nuodėmes.

Patarimas: stenkitės išsiugdyti ištvermę ir pakantumą pavaldiniams bei kitaip mąstantiems. Reikia saugotis kritimo iš aukščio, griūčių, transporto, metro.


Lilith Vandenio ženkle

Nepriklausomybė (kraštutinumai – ekscentriškumas arba konservatyvumas).

Praeitame gyvenime Jūs per daug mėgote laisvę ir jos siekėte bet kokiais būdais. Galėjote būti anarchistas, avantiūristas, sukčius, draugų išdavikas.

Negatyvūs praeities išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Pasyvus žmogus: Jūs tiesiog negalite pakęsti jokio spaudimo ir ribojimo. Bet kokį, net ir mažiausią, bandymą riboti Jūs vertinate kaip prievartą ir tai sulaukia audringo Jūsų pasipriešinimo. Jums būdingos netikėtos nuotaikų kaitos. Dažnai tyčia elgiatės iššaukiančiai, kad tik šokiruotumėte aplinkinius, demonstruojate savo nepasitenkinimą ir nepritarimą dėl visuomenės priimtų normų. Visomis priemonėmis stengiatės išvengti atsakomybės, nenorite prisiimti jokių įsipareigojimų, susaistyti save vedybiniais saitais.

Pasyvus žmogus: galite tiesiog užblokuoti savo gebėjimus pažinti ir tobulėti.  Imate kurti didžiules sienas, ribojimus, o tai apsunkina gebėjimą intuityviai suprasti, lemia emocinių blokų, kompleksų, nereikalingų savęs varžymų atsiradimą.

Atidirbimo metu būsite išduoti, neteksite laisvės. Jūsų planai arba sugrius, arba bus įvykdyti visai kitaip, nei tikėjotės, Jūs neskiriate gėrio nuo blogio. Gyvenime jaučiate nuobodulį ir nuolatinę vienatvę, nieko nėra stabilaus, viskas griūva.

Patarimas: Reikia saugotis apgavikų, aferistų, perpardavinėtojų, neprisidaryti skolų, bet ir patiems neskolinti. Saugokitės nepatikimų žmonių, elektros ir vaistų.


Lilith Žuvų ženkle

Išminčiaus ir pranašo žaidimas (melagystė ar aukojimasis).

Praeityje galėjote užsiimti paslaptingais neteisėtais reikalais. Galėjote būti šnipas, narkomanas, alkoholikas, nusikaltėlis, įstatymų pažeidėjas.

Negatyvūs praeities išgyvenimai dabartyje gali nulemti šiuos kraštutinumus:

Aktyvus žmogus: Jūs nuolatos bandote kam nors padėti, nors net nenutuokiate, kaip tai galite padaryti. Taigi dažnai Jūsų veiksmai būna neapgalvoti ir tiesiog primesti, gailestį ir supratimą Jums kelia žmonės, kurie viso to net nenusipelnė, o tiems, kuriems iš tikrųjų reikia palaikymo, Jūs neskiriate dėmesio. Jūs visada aukojatės vardan kitų gerovės, tačiau tai daote tuomet, kai visai nebūtina, priešingai, taip elgdamiesi galite netgi pakenkti. Jūs galite tapti neaiškios religinės sektos nariu.

Pasyvus žmogus: Jūs nesuprantate savo poelgių priežasčių, tampate per daug kitų valdomas, nesąmoningai galite būti lengvai paveikiamas. Jums tarsi kažkas trukdo prasiskerbti į sąmonės gelmes, išgirsti savojo ,,aš“ balsą. Patiriate psichologinę krizę, jei tik tenka dėl susiklosčiusių aplinkybių pajusti kitų kančias. Išryškėja Jūsų emocinis nestabilumas, tai gali nulemti psichinius susirgimus ir negalavimus, todėl dažnai atsiranda alkoholizmo polinkis.

Atidirbimo metu Jums slaptai kerštauja. Gali atsirasti nestabili psichika, galbūt dažnai sapnuojate košmarus, patiriate baimes,  iliuzijas, gali grėsti šizofrenija. Jus dažnai galite būti nužiūrėtas, prarasti atmintį.

Patarimas: turėtumėte saugotis piktų žmonių, slaptų priešų, kurie dažnai gyvenime apsimeta draugu, hipnozės, skysčių įvairiais pavidalais – skandinimo, nuodijimo, alkoholizmo.

Šaltinis: https://vgoroskope.ru

Samantha Zachh

grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė - psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė. Naudojant ezoterikos ir psichoterapijos metodikas padeda Žmonėms kurti savo gyvenimo gerovę, didina visų sričių efektyvumą. Suteikia reikiamas žinias ir strategiją, kaip pasiekti tikslus, laimę, sėkmę, vidinę ramybę, giliau pažinti ir suvokti save.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook