Žiauriausios Zodiako ženklų savybės

2019 rugsėjo 26by Samantha Zachh0
Visoje Visatoje, tiek nagrinėjant psichologinius, tiek materialius dalykus, egzistuoja dvipoliškumas, dviprasmiškumas, priešingumo teorijos. Ne išimtis su astrologija ir zodiako ženklų charakteristikomis. Taigi šiandien: Žiauriausios zodiako ženklų savybės.

Dvipoliškumas

Kiekvieną savybę žmogus gali išreikšti dvipusiškai. Tarkime, puikiai išmanantis teisinius aspektus specialistas gali ginti, atstovauti kitus žmones, arba gali teisiškai sukčiauti. Kitas pavyzdys: daug psichologinių traumų patyręs žmogus gali ir toliau kentėti emociškai, arba išmokti traumas valdyti, taip įgyti psichologinių gebėjimų. Ir paskutinis: sportininkas gali naudoti savo jėgą varžybose pagal paskirtį, gali ir negyvai sumušti pakeleivį gatvėje.
Pagal mūsų charakterį, patirtį ir galimybes mes nusprendžiame, kokiu būdu išnaudoti savo savybes. Savybės gali būti maksimaliai pozytiviai išreikštos, gali būti maksimaliai negatyviai. Taigi, įvertinkime tas pačias negatyviausias savybes, į kokias gali “pakrypti” kiekvienas zodiako ženklas.
Negatyviai gali išsireikšti būtent tuomet, kai tam tikros planetos išsidėsčiusios itin nepalankiai. Tai galite sužinoti asmeninėje konsultacijoje. Kiekvienas zodiako ženklas geba užmušti ar padaryti kažką blogo, bandysiu pateikti per kokią prizmę žiaurumo aspektas gali pasireikšti.

Avinas

Kai Saulė yra Avino ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti tikru aplinkos griovėju ir totaliu dominantu. Tokio žmogaus veiksmai gali būti impulsyviai destrukciniai. Jis nori valdyti, stipria jėga veikti. Fizinės jėgos panaudojimas, kad pajausti savo asmenybę. Gali būti šlykštus pagyrūnas, tikras išpuikėlis, kai norės viešai rodyti, jog patenkinami jo lūkesčiai. Avinai turi natūraliai stiprų norą išreikšti savo asmenybę. Saulės pažeistumas suteikia tą “žūt būt”, bet mane pastebės. Tokie Avinai gali turėti perlenktą egoistiškumą, neadekvatų elgesį kitų žmonių link, seksualinė ir kitokia prievarta. Tokio žmogaus vaikystėje tėvas galėjo suteikti trauminių situacijų ar nekorektiško auklėjimo, kuris įtakojo destruktyvumą. Tai susiformuoti daugiausiai įtakos galėjo turėti vaikystėje patirtas nepasitikėjimas savimi, savivertės slopinimas, asmenybės tempo priverstinis stabdymas. Atitinkamai suaugęs žmogus bando tai kompensuotai staigumu, impulvysmu, destruktyvumu, naikinimu, dėmesio koncetravimo į save bet kokiais būdais. Avinas nusikaltėlis norės būtinai atkreipti į save dėmesį. Žiaurumo balas 7/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Jautis

Kai Saulė yra Jaučio ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti pasitenkinimo ieškotoju. Kokiu būdu? Visaip. Tai gali pasireikšti egoizmu, materializmu, fiziniu smurtu, daiktų niokojimu. Žinoma tai daryti kitiems, ne sau. Tokie žmonės viduje gali būti pastoviai nepatenkinti ir šį jausmą nori kompensuoti per materiją. Gali nejausti niekam jausmų, būti apatiški, neaistringi. Gali vyrauti visiškas nestabilumas, kai vėl gi per aplinką bandymais pajausti žemišką materiją ir užtikrintumą: daiktų turėjimas ar jų gadinimas, prievarta, išlaidavimas. Nemokėjimas eiti į kompromisus, stiprus užsispyrimas, kai gali ilga persekioti ar terorizuoti žmogų, net jei jis jau “išpirko” kaltę.  Tokio žmogaus vaikystėje galimai tėvas nekorektiškai auklėjo materialumo aspektais. Galbūt vaikas negalėjo pajausti materialaus pasaulio, trūko jausmų, išgyvenimų, malonumo, stabilumo, todėl suaugęs bandys patirti šaltus jausmus “daiktiškai”, nestabiliais metodais, kai per fiziką, materiją galės pasitenkinti. Kai nors kiek pajunta savąjį malonumą – tuomet gali būti totaliai užsispyrę, nelinkę į kompromisus, ryškūs tinginiai, ilgai siekiantys kenkimo, pastoviai laikantys jus savo priešu. Tokioje būsenoje mažai kam pakenkti gali, todėl Jaučiai iš esmės nėra itin pavojingi, net kai pasireiškia žiaurumo stadija. Polinkis į finansininius nusikaltimus. Jautis nusikaltėlis stengsis savo auką ilgai ir lėtai “doroti” taip, kad jaustų pasitenkinimą ir užtikrintumą savo veiksmuose. Įkalintą auką gali tiesiog laikyti visą gyvenimą ir jam neatsibos. Žiaurumo balas 4/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Dvyniai

Kai Saulė yra Dvynių ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti apgaviku. Tokie žmonės gali lengvai manipuliuoti įvairias  finansines machinacijas, meluoti, pateikinėti netinkamą informaciją. Mėgsta kurti intrigas, taip pat pataikauti. Tokie žmonės gali neadekvačiai komunikuoti: strigti žodžiai, nesąmonių sapaliojimas. Viduje gali būti stiprus noras komunikacijai, tačiau nepavykstant to padaryti gerai, gali būti nutraukiami visi ryšiai ir pabėgimas kitur, nemokėjimas priimti informacijos, sunkumas analizuoti. Tokie žmonės vaikystėje galėjo patirti komunikacijos stoką iš tėvo pusės. Tiesiog nepavykdavo susikalbėti, nebuvo lavinimas vaiko protas ir intelektas. Tai gali sukelti melagingos informacijos sklaidą, apkalbinėjimą, per didelį laisvės norą, kai darau ką noriu ir kada noriu. Tokie žmonės gali būti linkę vogti, meluoti, apgaudinėti, nekreipti į etikos normas, manyti jog jie visada teisūs, nepaisyti įstatymų. Jie nori pasijusti protingais, laisvais, visa žinančiais. Gali būti “susipykę” su logika, sunku vystyti intelektą, kuriame vyrauja moralės normos. Iš esmės Dvyniai nėra labai žiaurūs, nebent pasireiškia asmenybės susidvejinimas, kai neigs bet kokius savo žiaurius veiksmus. Dvynys nusikaltėlis norės visiems pasakoti, ką padarė. Dvynys nori Žiaurumo balas 4/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Vėžys

Kai Saulė yra Vėžio ženkle ir yra pažeista – gali būti polinkis į psichikos sutrikimus. Jei kitų zodiako ženklų atstovai dar turi galimybę bent savo vidiniame pasaulyje jausti pozityvą ir išlikti “normaliais” – “pažeisti” Vėžiai tokių galimybių turi mažiau. Jiems gali būti pakrikęs tiek Ego, tiek emocinis fonas. Stiprūs svarbiausių žmogaus sąmonės ir pasąmonės elementų išsiderinimas gali sukelti pasaulio vaizdo iškraipymą, po kuriuo gali slėptis maniakai, fanatikai, slapukautojai, vaidmainiai. Jie itin emociškai pažeidžiami, todėl pastoviai turės jų sukurtą kaukę, šarvą, ar savo atskirą vietelę, kurioje pastoviai slėpsis – jie nori emocinio saugumo. Dėl vaikystėje patirtų psichologinių traumų iš abiejų tėvų pasidaro pikti, itin pažeidžiami, pasipūtę, gebantys tyčiotis, nerūpinti, kenkti, griauti viską iš pamatų. Gali neštis itin didelį bagažą praeities nuoskaudų, kas daro juos psichiškai nestabiliais, nelaimingais. Jiems gali būti būdingi tiek smulkūs, tiek itin žiaurūs nusikaltimai. Vėžys nusikaltėlis gali daryti pačius neįtikinamiausius nusikaltimus. Juos išduoti gali jų emocinis nestabilumas, arba veikiant psichologiškai lengvai palūš. Ši savybė suteikia lengviausiai įkliūti gebančiam nusikaltėliui, jei tik papuolė į įtariamųjų sąrašą. Žiaurumo balas 8/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Liūtas

Kai Saulė yra Liūto ženkle ir yra pažeista – žmogus gali būti pasipūtęs savimyla. Iš tikrųjų – Liūtai tie vieninteliai, kurie turi daugiausiai galimybių susitvarkyti su savo žiauriomis savybėmis. Jei tik išlaiko savo Ego balanse. Tokie žmonės gali pastoviai jaustis teisūs, norėti, kad viskas būtų pagal juos. Daryti ir spriimti sprendimus neatsižvelgiant į kitų nuomonę, svarbu, kad tik būtų dėmesio centre jis. Jie siekia parodyti save, tačiau “pažeistumas” gali sukelti negatyvių situacijų, kai Liūtai nusivils savimi ir save pradės kelti niekinant kitus žmones. Vaikystėje galėjo trūkti pagyrimo ir dėmesio iš tėvo pusės, kas suformuoja pasitikėjimo savimi stygių, menką savivertę, nepajautimą savęs pačio. O tuomet suaugęs Liūtas bus pikti diktatoriai, savo valios prikišinėtojai, valdingi, pastoviai rizikuojantys, kuriantys intrigas, galintys padaryti bet ką, kad tik būtų išlaikyta jo suprantama garbė ir statusas. Neadekvatus Liūtas, kuris nesusitvarkė su savo vaikystės nuoskaudomis, gali žeminti ar kitaip skriausti net vaikus (juk per vaikus itin lengva pasijuti galiūnu, karaliumi, diktatoriumi). Nusikaltėlis Liūtas viską darys tobulai, kad būtų savimi patenkintas. Žiaurumo balas 5/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Mergelė

Kai Saulė yra Mergelės ženkle ir yra pažeista – žmogus gali būti totalus šaltakraujis. Tokie žmonės gali padaryti bet ką dėl.. pinigų ir tik dėl pinigų. Jei geras finansinis laimikis – kodėl nenužudžius, neapgavus ar dar ko nepadarius. Jos siekia smulkmeniškai pasiekti tikslą. Kas dar skatina Mergeles į tikrai žiaurius veiksmus – jausmų nebuvimas. Jos gali be jokios sąžinės graužaties gyventi toliau ir net kartoti. Tai suteikia šaltumo, negailestingumo. Kartais jų smulkmeniškumas gali nuvesti iki fanatizmo, išprotėjimo. Per didelė koncentracija ties vienu faktoriu išvesti iš kantrybės, sukelti pykčio priepuolius. Tokių žmonių protas ir intelektas gali būti neadekvatus, nepaisyti moralės normų. Vaikystėje tėvas galėjo būti per didelis materialistas, arba visiškai neleisti vaikui pažinti detalių, smulkmenų, neleido padėti buityje, kas išvystė perdėtą fanatizmą daiktams, finansams ir pan. Galimai nesirūpino vaiko sveikata, kas sukelia perdėta rūpinimąsi ja. Mergelės nusikaltėlės gali savo aukai itin ilgai ir skausmingai traukti dantis, nagus, su adata badyti, mėsinėti ir pan. Gali būti nepagauti, nes darys viską nepriekaištingai, nepaliks įkalčių. Žiaurumo balas 8/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Svarstyklės

Kai Saulė yra Svarstyklių ženkle ir yra pažeista – žmogus gali būti meilės maniakas. Tokiam gali būti sunku suvaldyti savo vidinius jausmus, jie gali pratrūkti, gali norėti pastovaus dėmesio sau, kitus žmones provokuoti, kad gautų jausmų. Gali persekioti priešingą lyties atstovą, nes įsimyli ir tas jausmas veda juos. Svarstyklių žiaurumas daugiau vis gi slypi jų viduje, nei pasireiškia į įšorę. Jie dažnai gali būti tiesiog nevykėliai, slapukai, pasislėpę ir bandantys prisitaikyti prie aplinkos. Viduje nešioja daug baimių ir vidinių kompleksų, kurie įtakoja piktumą, negatyvų požiūrį į aplinką. Tokiems žmonėms gali nepavykti nusikaltimai, dažnai būti pagauti, ar gali pabėgti padarę tik pusę nusikaltimo. Jie daugiau linkę tiesiog persekioti auką, finansiniai nusikaltimai, nusikaltimai iš staigaus impulso, nes jei ilgai svarstys apie tai, ką čia padarius – taip ir nepadarys ir vėl liks liūdesy. Tokio žmogaus vaikystyje paprasčiausiai trūko iš tėvo nuoširdžios meilės ir bendrystės, gero ir šilto draugo. Kai tokių jausmų nepatiriama – tie negatyvūs vidiniai išgyvenimai tampa žmogaus jausmų pamatu likusiam gyvenimui. Nusikaltėlis Svarstyklės retai pabaigs nusikaltimą, bet jei padarys, tai darys tai su nuoširdžiu jausmu: prievarta, smurtas, apgavystės ir pan. Žiaurumo balas 4/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Skorpionas

Kai Saulė yra Skorpiono ženkle ir yra pažeista – gali užgimti žiaurus kerštautojas. Čia tas žmonių tipas, kai darys viską specialiai. Pasakei kažką, kas nepatiko – specialiai ras tinkamiausią laiką net po 1 metų ir kirs į skaudžiausią vietą. Skorpionai gali būti linkę į pačius žiauriausius nusikaltimus, tokius kaip seksualinė prievarta, žudimai, kankinimai, reketai. Ko jie siekia? Ryškiai pajausti savo aukos baimę, išgąstį ir kitas pačias negatyviausias žmogaus emocijas. Jis tiesiog maitinasi tokia negatyvia energija. Taip galėjo susiklostyti, jei vaikystėje tėvas nesuteikė tokiam vaikui ryškių ir itin gilių, nuoširdžių teigiamų emocijų ir jausmų: meilės, supratimo, džiaugsmo, laimės ir t.t. Jei vaikas matė tik negatyvias – toks pamatas ir susiformavo ir savo teigiamus jausmus jis bando gauti per destrukcinius veiksmus. Nusikaltimus gali daryti ilgai, planuotai, pastoviai apie juos galvojant ir ieškant tobulo varianto, kada smūgis bus žiauriausias. Dažnai auka yra visiškai sunaikinama, ne tiesiog pakankinau ir paleidau – susidorojimas iki galo. Tai nebūtinai mirtis, tačiau iki tokio lygio, kad aukai gana sunku atsistatyti tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Nusikaltėlis Skorpionas itin kerštingas, be jokio gailesčio ir puikiai supranta, ką daro. Gali priklausyti pačioms slapčiausioms grupuotėms, mafijoms, sektoms ir pan. Žiaurumo balas 9/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Šaulys

Kai Saulė yra Šaulio ženkle ir yra pažeista – žmogus gali būti idėjinis maniakas. Tendencija susikurti savo pasaulio suvokimo tezes, struktūra ir pagal jas bandyti įterpti kitus žmones ir savo aplinką. Religinės sektos, apeigos, kultūriniai iškrypimai, kai negatyvus veiksmas paverčiamas tradicija. Intrigavimas, kitų “vedimas iš kelio“, kad prasikalstų. Kuo daugiau savo aplinkoje sudarys kliūčių sau ir kitiems – tuo įdomiau jam gali būti. Gali norėti savo veiksmus rodyti viešai, kad taptų tam tikras autoretitas, pvz. geriausias visų laikų apgavikas ir t.t. Jei imasi negatyvių veiksmų, dažnai jie gali būti gana skaudūs, apimantis visas sritis: finansų, meilės, smurto, psichologiniai. Galimai vaikystėje tokio vaiko tėvas nedavė pažinti pasaulio, buvo laikomas tam tikrame uždarame rate, rėmuose, buvo peršamos fanatinės idėjos – tuomet toks suaugęs ir bus linkęs kurti savo fanatizmą, keršto planus, siekti būti geriausiu ir gerbiamu fanatiku. Nusikaltėlis Šaulys daro viską iš idėjos, dėl tik jam suprantamų prasmių. Mėgsta tai daryti viešumoje. Žiaurumo balas 6/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Ožiaragis

Kai Saulė yra Ožiaragio ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti ilgalaikiu tironu. Toks žmogus lengvai gali tapti griežtu vadovu, kai norės viską reguliuoti ir kontroliuoti. Norės, jog jam visi paklūstų, o jei ne – jis paprasčiausiai grubiai nubaus. Ožiaragiams nėra būdingas jausmingumas, todėl lengvai ir be gailesčio gali kenkti įvairiais būdais. Tačiau tai nėra kenkimas, dėl tiesiog, kenkimas – bausmė, nes taip reikia. Tokie žmonės gali ilgai kurti nusikaltimo strategijas, lygiai taip pat ilgai pačius nusikaltimus daryti. Noras pasirodyti galinčiu kontroliuoti tiek pavienius žmones, tiek visuomenę. Jie nėra linkę į smulkius nusikaltimus, jei reikia – gali nugriauti po savo kojomis viską, kas tik pasimaišys. Tokio žmogaus vaikystėje galėjo būti perdėtai griežta kontrolė, bausmės, smurtas, nesiskaitymas su vaiku, kai vaikui tenka anksti pradėti rūpintis savimi savarankiškai. Taip susiformuoja suaugęs, kuris jaučiasi kaltas, aplinkui mato tik kaltus, kuriuos reikia bausti, kontroliuoti, valdyti, kad gyvenimas yra negailestingas ir reikia taip pat tokiu būti, norint išgyventi. Nusikaltėlis Ožiaragis gali sunaikinti visą miestą ar valstybę, užsispyrėliškai siekiant patenkinti savo valdžios ir kontrolės poreikį. Žiaurumo balas 9/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Vandenis

Kai Saulė yra Vandenio ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti nesutramdomu griovėju. Tik šie griovėjai nėra linkę naikinti pačius žmonės, jie tiesiog nenori prisitaikyti prie moralės, etikos, standartų normų ir daryti viską kitaip. Vandeniai gali būti itin neatsakingi, daryti tai kas jiems šauna į galvą, maištauti ir kurti revoliucijas. Sunku jiems tinkamu būdu išreikšti savo asmenybę ir dėl to jie jaučiasi vieniši, nesuprasti, nuvertinami. Tai sukelia pyktį, agresiją labiau nukreiptą į taisykles, standartus. Vandeniai vaikystėje galėjo patirti iš tėvo pusės nepagalbą jo asmenybės formavimuisi. Galimai nuvertino, mažai bendravo, laikė neadekvačiu, nenormaliu, pastoviai įstumdavo į staigias ir permainingas situacijas, stresą, kas ir sukėlė vienatvės jausmą, norą būti neprklausomu bet kokia kaina. Nusikaltėlis Vandenis yra gana drastiškas, galintis sugriauti bet ką, bet kaip, kad tik nebūtų taip, kaip buvo seniau. Žiaurumo balas 6/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.

Žuvys

Kai Saulė yra Žuvų ženkle ir yra pažeista – žmogus gali tapti melancholišku slaptu žudiku. Dažniausiai jie yra paskendę visiškame iliuzijų pasaulyje, kaip kokie schizofrenikai. Visiška atskirtis nuo realybės, kai gali manyti, jog žudyti reikia, skriausti taip pat reikia, kad medžiai yra priešai ir juos reikia kirsti, kad visos moterys yra demonai ir jas reikia deginti. Gebėjimas vaidinti ir apgaudinėti itin realistiškai. Galite 10 metų bendrauti su žmogumi, kuris jums atrodo draugiškas ir malonus, o tik vėliau sužinoti, jog jis serijinis žudikas. Gali neštis itin didelį bagažą praeities ar jausti viso pasaulio nuoskaudas, kas daro juos psichiškai nestabiliais, nelaimingais, norinčiais greičiau pabėgti iš šios realybės. Polinkis į alkoholizmą, narkomaniją ir kitokie “savęs susinaikinimai”. Jiems gali vaidentis. Iš savo vidinėse gelmėse patirtų nuoskaudų gali susidaryti suvokimą, jog pasaulis yra žiaurus. Tik čia esmė, jog Žuvys neturi polinkio “kankinti” pačio pasaulio, jos mieliau kankins save ir susinaikins. Vaikystėje galėjo būti iš tėvo pozicijos nepriimtas vaiko jautrumas, kūrybingumas, išskirtinumas matyti pasaulį kitaip. Galėjo būti įkalintas tam tikruose rėmuose, kai jausmas, tarsi sėdi ilgalaikiame kalėjime ir pabėgti nėra galimybės. Toks kalėjimo pojūtis suaugusiam žmogui ir sukuria negailestingo ir kupino sielvarto pasaulio prizmę. Nusikaltėlis Žuvys darys viską, kad tik padaryti pasauliu geresniu, net jei tam reikės žudyti nusikaltėlius, vogti, apgaudinėti, mirti pačiam. Polinkis į nusikaltimus dėl religinio požiūrio. Žiaurumo balas 6/10. Skaitykite apie pozityvias savybes.
Tokios yra žiauriausios zodiako ženklų savybės..
Samantha Zachh

Dėmesio! Vien tik “pažeistos” Saulės nepakanka, norint pasireikšti šioms savybėms. Turi būti ir kitų negatyvių rodiklių, kurie matosi nataliniame horoskope, norint juos sužinoti – kreipkitės asmeniniam horoskopui.
Jei manote, jog turite daug praeities nuoskaudų ar psichologinių traumų, kurie trukdo gyventi – kviečiu į neuroprogramavimą.

Samantha Zachh

grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė - psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė. Naudojant ezoterikos ir psichoterapijos metodikas padeda Žmonėms kurti savo gyvenimo gerovę, didina visų sričių efektyvumą. Suteikia reikiamas žinias ir strategiją, kaip pasiekti tikslus, laimę, sėkmę, vidinę ramybę, giliau pažinti ir suvokti save.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook