Ką reiktų žinoti tėveliams apie savo vaiko zodiako ženklo stichiją?

2019 kovo 14by Samantha Zachh0

Kaip galiu nerašyti apie vaikus, kai stipriausias mano pačios astrologinis būstas – penktasis (vaikų sritis). Jei visi suvoktų, kiek svarbūs yra pirmieji mėnesiai ir metai žmogaus gyvenime – į vaikus žiūrėtų visiškai kitaip… Taigi, šiandien šiek tiek informacijos apie svarbiausius elementus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas iš tėvų. Žinoma, zodiako ženklas yra maža dalis to, kas yra svarbu, tačiau ten bent pradžia. Gera pradžia!

Dalį šio teksto esu rašiusi Tavo Vaikas žurnalui. Įsijaučiau rašydama, tai pasirodė taip svarbu, jog nusprendžiau jį papildyti ir paskelbti čia.

Stichijos

Pradėkime nuo Stichijų. Yra Ugnies (Avinas, Liūtas, Šaulys), Žemės (Jautis, Mergelė, Ožiaragis), Oro (Dvyniai, Svarstyklės, Vandenis) ir Vandens (Vėžys, Skorpionas, Žuvys). Net esant toje pačioje stichijoje, kiekvienas ženklas save išreiškia skirtingai. Taip pat itin svarbu pažymėti, jog net jei jūsų vaiko zodiako ženklas yra Avinas, tai nereiškia, jog ugnies stichijos turės daugiausiai. Būtinai reikia žinoti ir kitų svarbių planetų vietą, kokiame zodiako ženkle yra.

Avinas – tikras Ugnies stichijos atstovas. Nori save rodyti staigiai, dinamiškai ir svarbiausia – daryti. Tokiems vaikams svarbus yra pats veiksmas, nesvarbu geras, blogas, naudingas, nenaudingas. Šaulį labiau stimuliuoja smalsumas ir jis nebus toks aktyvus veikloje, kaip Avinas. Jis yra labiau idėjinis motyvatorius, todėl tokiam vaikui svarbu būti pastoviame smalsume ir taip jis išnaudos savo ugnies stichiją. Liūtą veda jo paties ambicijos, todėl toks vaikas darys viską, kad būtų pastebėtas.

Jautis savo žemės stichijoje nori įsitvirtinti joje. Jausti stabilų pagrindą ko kojomis. Mergelė – suprasti kiekvieną materijos detalę. Siekia iki detalių suprasti materijos sandarą. Ožiaragis – joje būti, jausti, valdyti, kontroliuoti. Žemės stichijos vaikai nori pažinti ir išreikšti save per materiją.

Dvyniai siekia papildyti save bet kokia informacija. Mažiau analizuot, tik duokit ir daug. Nori iškart ją perduoti kitiems. Svarstyklės nori paskleisti visa ką erdvėje, išlaikyti balansą. Jos tarsi “kuria orą”, kuria aplinkos erdvę. Vandenis ieško išradingos ir keičiančios informacijos. Jie koncentruojasi į ateitį, tarsi kvėpuoja būtent ateitimi. Jie visi Oras, tačiau skirtingai siekia būti “Ore”.

Vėžiai ieško ilgalaikio emocinio ryšio. Jiems labai svarbu prieraišumas, giminaičiai. Skorpionai siekia emocijų ryškumo. Itin gilių, tiek negatyvių, tiek pozityvių. Kuo didesnė emocijų spektro amplitudė. Žuvys nori tiesiog paskęsti emocijose. Būti savo pasaulėlyje. Vandens stichijos esmė – emocijos, tačiau visi skirtingai tai supranta ir nori išreikšti.

Taigi, kai šiek tiek supratote, jog stichijos panašios, bet kartu skirtingos – einame toliau nagrinėti kiekvieno vaikučio savybes.

Ugnis

Šios stichijos vaikai pasižymi didesne energija, veržlumu, smalsumu. Dažnai bando įkvėpti, kurstyti savo bendraamžius. Jiems svarbu pajausti veiksmą, inerciją, dinamiką. Jiems svarbu suvokti, kaip veikia ir įtakoja aktyvumas, veiklumas, veiksmai. Postūmis į priekį – visada į priekį.

Avinukai gali būti patys veikliausi ir impulsyviausi, jų vidinė charakterio ugnis yra staigiai užsiplieskianti ir labai karšta. Tėveliams reiktų stengtis suprasti vaiko charakterio energingumą ir negesinti, kad nedingtų prigimtinė inercija veikti, siekti, daryti, mėginti, lipti. Dažnas gali būti linkęs pirma padaryti, o tik vėliau pagalvoti. Svarbu išmokyti ir apmąstyti būsimą veiksmą, tačiau nenuvertinant jo gebėjimo reikštis aktyviai ir staiga nemąstant.

Tuo tarpu Liūtukai turi daug energijos sau, kurią tiek skleidžia ir rodo kitiems, tiek pat jos nori gauti atgal. Jų vidinė ugnis yra lėta, stabili.  Jų prigimtinė jėga yra pasinaudoti stipria savo asmenybe ir būti matomi visiems. Tėveliai turi padėti tokiems vaikams stiprinti jų savivertę pastoviai pagirdami darbus, rodydami, koks jis svarbus. Turi padėti gerai jaustis scenoje, viešumoje. Parodykite jiems, kokie jie stiprūs ir gali atsilaikyti prieš bet ką, nes jie Karaliai. Nuostabu būti karaliumi savo šeimoje, mokykloje, tačiau suteikite žinių, jog Karaliai neša atsakomybę už visus, prieš kuriuos jaučiasi Karaliais. Jie turi rodyti pavyzdį kitiems, kokie kiti turi tapti.

Šauliukams daugiau būdingas smalsumas, siekimas, kitų vedimas tikslo link. Jų ugnis yra dinamiška, todėl dažnai tokiems vaikams būtinas įkvėpimas. Tėveliams palanku sudaryti tokias sąlygas, kad įsižiebtų jo prigimtinis žingeidumas viską pamatyti, žinoti, pažinti, aprėpti. Rodykite kitas šalis, pasaulį, kurstykite kurti idėjas ir rasti būtų įgyvendinti. Jų vidinis charakteris nori būti čia, dabar ir visur. Neuždarykite jo mažame standartų pasaulėlyje. Leiskite plėtis jos žinioms, pažinimui be ribų.

Avinukams suteikite daugiau laisvės spręsti ir veikti, Liūtukams galimybę parodyti save, gauti atsaką iš aplinkos, o Šauliukams – erdvės pažinti ir tyrinėti.

Visi jie moka generuoti idėjas, todėl leiskite vaikams pasinerti į jas, bandyti siekti. Padėkite pasitikėti savo idėjomis, net jei nesigauna. Padėkite pradėti naują veiklą, ar užbaigti seną, kai dingsta entuziazmas senajai. Niekada nenuvertinkite ugnies stichijos vaikų aktyvumo, dinamiškumo ir idėjų. Stenkitės ugdyti kantrybės, bet nepersistenkite. Mokykite juos, jog jie yra stiprūs ir turi išmokti savo Ugnį valdyti.

Žemė

Šios stichijos vaikai dažnai būna tam tikra prasme lėtesni, nes nori tvirčiau viską pajausti. Tėveliai turėtų suprasti, jog tokiems vaikams ypač svarbūs fiziniai prisilietimai, apkabinimai. Taip pat daiktai, nes per daiktus pažįsta pasaulį. Jei sakote, jog mylite, ta meilė turi atsispindėti per materiją taip pat. Tuomet jie tai supras. Tuomet jie tai pajaus. Tokie vaikai geriausiai mokosi per praktiką, daugiau rodykite, darykite kartu, nei aiškinkite, ar duokite instrukciją. Paimti, pačiupinėti, pajausti, pamėginti, pamatyti.

Jautukams svarbu skanus maistas, komfortas, saugumas, stabilumas. Jų prigimtinė energija yra būti atkakliems, jausti malonumą iš visko. Tėveliai turėtų stengtis jiems suteikti daugiau prasmingų pramogų, žaidimų, per kuriuos mokytųsi suvokti naudą, praktiškumą, bet kartu būtų malonu tai daryti. Itin tinka veiklos, kurios lavintų Jautukų atkaklumą ir darbštumą. Jei matote, jog jūsų vaikas nemoka užbaigti pradėtų darbų, būtinai stenkitės padėti jam tai padaryti. Jie turi išmokti nuoseklumo ir įsitvirtinimo veiksmuose. Neskubinkite jų – leiskite lėtai ir stabiliai daryti savo veiksmus.

Vaikams Mergelėms svarbu rūpintis kitais. Leiskite jiems tai daryti iki pačių menkiausių smulkmenų, net jei jums atrodo, kad tai nereikšminga. Tokie vaikai turi savyje sukonfiguruoti savo prigimtinę galią matyti viską iki pačio mažiausio elemento. Duokite jam tokių žaidimų, kur reikia viską išrinkti, jog turėtų galimybę pamatyti, kaip veikia mechanizmas viduje. Tai gali būti pultelis, senas televizorius, įvairūs mechaniškai veikiantys žaislai, žmogaus anatomijos pamokėlės, vesti į susipažinimo, kaip rodomas kino filmas kino teatre ir pan. Vaikas turi išmokti logiškai sudėlioti smulkmenas, kad gautųsi visuma. Mokykite pastebėti detales.

Ožiaragiukai vaikai gali būti patys brandžiausi iš visų zodiakų ženklų. Leiskite jiems pabūti suaugusiais, duokite ne vaikiškų darbų, nesielkite, kaip su mažais vaikais. Jų prigimtis yra branda ir discplina. Tėveliai turėtų stengtis sudaryti sąlygas išmokti siekti tikslo lėtais, tvirtais žingneliais, bet kad tik tikslas būtų pasiektas. Išmokykite, jog reikalinga strategija, disciplina ir taisyklės, kai jis nori kažką įgyvendinti. Tikslo siekimas yra didžiausia inercija vaikui veikti, todėl jei jaučiate, jog nesuteikiate galimybių jo tikslams materializuotis – pats laikas suteikti tokias galimybes. Tokiam vaikui svarbu laikytis ilgalaikio plano, matyti ir suvokti, kokie veiksmai šiandien gali atnešti gerų rezultatų kitą mėnesį.

Jautukams suteikite patogią vietą veikti ir užbaigti, Mergelėms galimybę tyrinėti daikto struktūrą, o Ožiaragiukams galimybę būti ne vaiku savo sukurtoje disciplinoje.

Oras

Šios stichijos vaikai yra smalsūs ieškotojai. Jie linkę į pozityvą ir optimizmą. Mėgsta kompaniją ir bendravimą. Jie nori gyventi ir tyrinėti. Džiaugtis. Juoktis. Būti.

Dvyniukams yra svarbi informacija. Suteikite jos visomis tematikomis. Taip jie išmoks sukonfiguruoti savo prigimtinį puikiai veikiančios logikos ir proto gebėjimą. Skaitykite su jais knygas, žiūrėkite dokumentinius filmus, spręskite uždavinius. Ugdykite jį nagrinėti objektyviai, mąstyti logiškai, priimti informaciją laisvai. Svarbu jiems parodyti, kad protas ir logika nėra tik taisyklės, standartai ar disciplina. Jie turi viską per save perfiltruoti laisvu požiūriu. Leiskite jiems kalbėti viešai, rašyti, prašykite, kad kuo daugiau jums pasakotų. Neprikabinkite standartų, tegu išmoksta priimti visą informaciją. Kuo daugiau sužinos, o ne užsibus vienoje toje pačioje teorijoje – tuo užtikrinčiau jausis.

Svarstykliukams ypač svarbūs santykiai su visais. Jie turi jausti, jog turi savo antrą puselę: mokykloje – ištikimą draugą, namuose – mylintį tėvą, svečiuose – saugumo suteikiantį žmogų. Tėveliai turėtų suteikti tokiems vaikams balanso ir harmonijos pojūtį. Jei matote, jog jie užstrigo – išveskite iš tokios būsenos. Jei negali apsispręsti – nuspręskite jūs, parodykite, kaip galima tai padaryti greitai. Jei matote, jog vaikas vis mėtosi nuo vienos nuomonės iki kitos – nepanikuokite. Leiskite jiems suvokti, apgalvoti abu variantus, padėkite pasverti juos ir priimti sprendimą. Būtinai priiimti, kad nebūtų per ilgo dvejojimo. Tokiems vaikams svarbu meilės jausmas. Jie turi jaustą ją tarsi ji “plaukioja ore“, šalia jo, kur tik jis yra. Jei tokios nejaučia – nori ją sukurti. Stenkitės mokyti juos besąlyginės meilės. Jūs jį mylite ne tada, kai jis geras vaikas ir klauso tėvų – rodykite, kad jį mylite visada, koks jis bebūtų.

Vandeniukus reikia kuo daugiau nukreiptį į ateities vizijas. Rodykite naujausias technologijas, inovacijas, žiūrėkite fantastinius filmus. Itin naudinga duoti tokias kūrybines užduotis, kur reikia bent pamėginti išrasti, sukurti. Jūsų tikslas išlaikyti vaiko smalsumą ir gebėjimą nepasiduoti, net jei kažkas nesigauna. Jie – ateities kūrėjai, todėl kartais galite jų nesuprasti. Jie kartais ir patys savęs gali nesuprasti. Jaustis vieniši, nesuprasti. Išmokykite vaiką žvelgiant į bet kokią situaciją matyti ne pačią situaciją, o kas yra už jos, kokios gali būti perspektyvos. Nebijokite duoti technikos, interneto ir kitų technologijų mokymosi tikslams, pažinimui. Pasakokite apie visuomenės problemas, klauskite jo – “Kaip tu manai, kaip tai galima būtų išspręsti ateityje?”

Dvyniukams suteikite kuo daugiau informacijos, Svarstykliukams – kuo daugiau meilės, o Vandeniukams – leiskite kurti ateitį. Šios stichijos vaikai turi potencialą įgyvendinti idėjas, sukurti, išrasti, perduoti žmonėms tiek jausmų, emocijų, tiek žinių, patirties. Juos vienija bendravimas, komunikacija, laisvė, nuoširdumas, linksmumas, mokėjimas džiaugtis gyvenimu.

Vanduo

Šios stichijos vaikai dažnai būna emocionalesni, empatiškesni, jautresni. Jiems svarbu gauti iš tėvų šiltus jausmus ir, svarbiausia, atsaką į jų rodomus jausmus. 

Vėžiukams itin svarbi namų aplinka ir atmosfera tiek materialia, tiek psichologine prasme. Suteikite jam jo kambarį ir leiskite jį susidelioti taip, kaip jis nori. Jie turi turėti savo kampelį, kuriame jaustųsi tarsi savo kiaute. Esant konfliktams namuose – turėtų saugią vietelę, kur nebūtų negatyviai paveiktas jo vidinis pasaulis. Tokiame kampelyje jie jaučiasi emocionaliai saugūs, tvirti. Tėveliams svarbu parodyti Vėžiukams gerų santykių pavyzdį tiek namuose, tiek giminėje. Tuomet jie įtvirtins savo prigimtinį gebėjimą suprasti, išlaikyti santykius, taip pat kurti harmoningą aplinką bet kur, kur tik jie yra. 

Skorpionukams sunkiausiai įtikti iš visų. Tokių vaikų emocijų spektro reikiamybė milžiniška. Jie turi savyje sugerti ir išjausti daugybę įvairiausių emocijų. Leiskite jiems jausmus išgyventi stipriai ir giliai. Padėkite juos suvokti, ne slopinti. Tokiu būdu jie turės galimybę išsiugdyti savo prigimtinę nuojautą ir gebėjimą prasiskverbti į giliausias visa ko gelmes ir pamatyti prasmę. Leiskite turėti paslapčių. Leiskite sakyti tiesą ir nemeluokite jiems patys. Jie juk turi potencialą matyti viską kiaurai, o jei nujaučia melą – juose pradeda dominuoti negatyvios Skorpionų savybės. Skorpionukai jus gali pastoviai “erzinti”. Jei jis prašo reakcijos: kažką parodo, o jūs suregiuojate 40% savo emocijos spektru – dažnam taip netinka. Tuomet jis jums savaip “įžnybs”, jog būti ryški reakcija “EI!”, kurią galima išmatuoti 100% jūsų emocinio spektro.

Žuviukams tėveliai turi padėti nepaskęsti savo iliuzijų pasaulyje. Jie puikiai geba išjausti visą aplinką, todėl reikiamu laiku paguoskite, išklausykite, suteikite ramstį, paaiškinkite pasaulio dėsnius. Priimkite jų fantazijas, leiskite jose pabūti, kartu paaiškindami realybę. Taip jie gebės įtvirtinti savo prigimtinį potencialą suderinti dvasinį ir materialų pasaulius, suvokti aplinką ir padėti to paties kitiems. Leiskite Žuviukams jus paguosti, užjausti, duoti patarimą, išsipasakokokite jiems. Lygiai tokį patį pavyzdį tėvai turėtų rodyti bendraujant su kitais žmonėmis.

Vėžiukams suteikite saugią aplinką ir ilgalaikį ryšį, Skorpionukams visą maksimumą itin ryškių (!) savo emocijų, o Žuviukams galimybę suvokti ir pajausti viską, nieko neatmetant.

Šios stichijos vaikams būtinos emocijos, be jų – jaučiasi, kaip žuvys be vandens. Jiems neužtenka, kad tėvai juos paglosto, jiems reikia, jog tėvai glostydami skleistų dėmesį, ryšį, šiltą emociją. Todėl jie dažnai būna jautresni, dažniau įsižeidžia, užsisklendžia, įsiskaudina.

Svarbu!

Ne visada stipriausios vaiko savybės pasireiškia pagal jo zodiako ženklą. Jei pvz: Saulė (zodiako ženklas) yra Avine, tačiau Marsas, Merkurijus, Mėnulis (aktyvumas, protas, jausmai/emocijos) yra Svarstyklių ženkle – vaikas lėčiau mąstys, veiks ir reaguos. Jo ugnies Avino savybės ženkliai sumažėja. Jis turės daugiau Svarstyklių zodiako ženklo savybių, t.y. Oro stichiją, nei Avino, Ugnies. Todėl itin svarbu žinoti, kokiuose ženkluose yra kitos planetos!

Norėdami gauti išsamią savo Vaiko horoskopo analizę – užsakykite ČIA. Formatas – 1,5h garso įrašas apie svarbiausias jūsų vaiko charakterio stiprybes ir silpnybes.

Samantha Zachh

grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė - psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė. Naudojant ezoterikos ir psichoterapijos metodikas padeda Žmonėms kurti savo gyvenimo gerovę, didina visų sričių efektyvumą. Suteikia reikiamas žinias ir strategiją, kaip pasiekti tikslus, laimę, sėkmę, vidinę ramybę, giliau pažinti ir suvokti save.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook