Ką jūsų asmeninis horoskopas sako apie pinigus ir turtą?

2021 kovo 29by zachh.lt0

Asmeninis horoskopas padeda įvertinti daugelį gyvenimo sričių. Šį sykį apžvelkime finansus.

Norėdami įvertinti finansinį potencialą, asmeniniame horoskope atsižvelkite į šiuos aspektus:

  1. Antrojo būsto padėtis asmeniniams turtams: planetos būste ir jų aspektai. Antrojo būsto valdovas ir jo pozicija ženklo, būsto ir aspekto atžvilgiu, taip pat ženklas antrojo būsto kuspide.
  2. Antrojo būsto padėtis asmeniniams turtams, gautiems iš partnerysčių ir / arba santuokos: planetos būste ir jų aspektai. Aštuntojo būsto valdovas ir jo pozicija ženklo, būsto ir aspekto atžvilgiu, taip pat ženklas aštuntojo būsto kuspide.
  3. Vienuoliktojo būsto padėtis asmeniniams turtams, gautiems iš verslo ir karjeros: planetos būste ir jų aspektai. Vienuoliktojo būsto valdovas ir jo pozicija ženklo, būsto ir aspekto atžvilgiu, taip pat ženklas vienuoliktojo būsto kuspide.
  4. Veneros padėtis, antrojo būsto valdovas ir Jupiteris – augimo, plėtros planeta. Taip pat, reikėtų atkreipti dėmesį, kurioje asmeninio horoskopo vietoje yra Jaučio ir Šaulio ženklai.
  5. Horoskopo valdovas (Ascendento valdovas) ir jo santykis su kitais antrojo iš aštuntojo būsto valdovais. Taip pat, reikėtų atkreipti dėmesį į planetas, esančias antrajame ir aštuntajame būstuose.
  6. Saturno ir Marso padėtis asmeniniame horoskope. Šios planetos padės nustatyti įgimtą veržlumą ir ambicijas. Atskirai šios planetos nenurodo finansinio potencialo, tačiau turi įtakos siekiant turtų.

Asmeninis horoskopas ir astrologiniai būstai

Antrasis būstas atsakingas už finansines nuosavybes bei požiūrį į pinigus. Aštuntasis būstas parodo pinigus, gautus iš partnerysčių ar santuokos. Vienuoliktasis būstas nurodo pinigus, gautus iš verslo ar karjeros.

Ko gero, pastebėjote tam tikrą modelį. Tiesą sakant, būstų analizavimas gali padėti įvertinti turtų potencialą skirtingose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, penktasis būstas valdo kūrybiškumą, ir antrasis būstas iš penktojo perspektyvos (jeigu penktąjį būstą vertinsime kaip pirmąjį) yra šeštasis būstas. Todėl, galėtume žiūrėti į šeštąjį būstą, norėdami nustatyti finansinį potencialą iš kūrybinės veiklos ar hobių. Penktasis būstas taip pat valdo palikuonis, todėl analizuodami šeštąjį būstą galėtume nuspręsti apie finansinį potencialą iš vaikų (nors, mano galva, tai nėra geriausia mintis).

Svarbu pastebėti, kad astrologiniai būstai turi daugiau reikšmių – taip pat ir ezoterinių. Asmeninis horoskopas šiame straipsnyje apibūdinamas gana apibendrintai – tam, kad kiekvienas galėtų pasigilinti į vieną konkretų – finansinį – gyvenimo aspektą.

Asmeninis horoskopas

Marsas asmeniniame horoskope

Norėdami įvertinti įgimtą finansinį ir turtų potencialą, nemažai astrologų žiūri į antrojo būsto valdovą. Pavyzdžiui, jeigu antrojo būsto kuspide yra Avinas, Avino valdovas yra Marsas. Tokiu atveju, Marsas valdo antrąjį būstą.

Kurioje horoskopo vietoje yra Marsas ir kokie jo aspektai? Marsą galima matyti antrojo būsto Jaučio ženkle, konjunkcijoje su Mėnuliu, Urano ir Plutono trine, Jupiterio kvadratūroje bei Neptūno opozicijoje.

Asmeninis horoskopas ir kitos planetos

Horoskopas gali atrodyti kiek sudėtingas, tačiau jame galime įžvelgti žmogaus finansinį potencialą. Šiuo atveju, nemažai planetų yra antrajame būste. Jau minėjome Marsą ir Mėnulį, tačiau antrajame būste randame ir Saulę bei Merkurijų. Venera yra pirmajame būste, tačiau yra konjunkcijoje ir su antruoju būstu.

Horoskope matome, kad šio asmens antrajame būste planetų daug, todėl tikėtina, kad asmuo linkęs kaupti asmeninius turtus. Tikėtina, kad šiam žmogui seksis. Vis dėlto, antrojo būsto kvadratūra Jupiteriui bei (dar svarbiau) opozicija Neptūnui signalizuoja, kad žmogus nemažai uždirbtų pinigų gali iššvaistyti.

Nors žmogus ir yra sutelkęs dėmesį į finansus, gali būti, kad mėgsta save stipriai palepinti (kvadratūra Jupiteriui) ir, tokiu atveju, pinigai jam iš rankų slysta greičiau nei jis spėja juos kaupti (opozicija Neptūnui).

Tiesą sakant, šio horoskopo savininkui tokios savybės netrukdo. Dirba jis sunkiai, tačiau vadovaujasi „čia ir dabar“ filosofija, tad kaupti turtų šis žmogus nenori. Svarbu, kad finansų būtų pakankamai.

Saturno ir Marso pozicija leidžia manyti, kad žmogus yra veržlus ir ambicingas. Šios savybės svarbios, kai asmuo pinigus užsidirba savo paties pastangomis. Bet kuris aspektas tarp Marso ir Saturno signalizuoja apie žmogaus polinkį į sėkmę.

Finansams palanki konfigūracija

Svarbu pastebėti, kad jeigu asmeniniame horoskope matomi tik „lengvi“ pinigų signifikatoriai, tikėtina, kad žmogui pritrūks ryžto finansinei sėkmei pasiekti.

Čia galima pateikti pavyzdį apie vieną moterį, savarankiškai pasiekusią turtų. Jos horoskope matoma Yod konfigūracija, į kurią patenka Jupiteris, Venera ir Saturnas. Yod sekstilinė dalis yra Veneros sekstilinis Saturnas, o Jupiterio kvintilis yra ir Veneroje, ir Saturne. Marsas yra Jupiterio trine ir Saturno kvadratūroje. Iš esmės Saturnas sudaro sudėtingus Marso ir Jupiterio aspektus, o Marsas ir Jupiteris yra trine.

Štai tokia konfigūracija (tradiciškai, turinti tiek sėkmę, tiek nesėkmę nešančių aspektų) dažnai praneša apie finansinį žmogaus potencialą turtus susikaupti savarankiškai. Lengvieji aspektai nepakankami užtikrinti finansinę gerovę. Vis dėlto, minėtoji moteris teigia, kad jos sėkmės paslaptis – nepasiduoti iškilus iššūkiams ir susidūrus su nesėkme.

Galima numanyti, kad tokiam požiūriui įtakos turi tai, kad moters horoskope Saulė ir Merkurijus yra Neptūno trine. Neptūnas, beje, nurodo ir stiprią intuiciją, būtina sėkmei.

Žymių asmenybių horoskopai

O dar pažvelkime į žymias asmenybes ir jų antrojo būsto valdovus:

Oprah Winfrey horoskope Venera (esanti antrojo būsto kuspide) yra konjunkcijoje su Saule, sekstilyje su Mėnuliu, Jupiterio trine, Saturno kvadratūroje, Ascendanto kvintilyje ir MC trine.

Saulė, Venera ir Merkurijus yra užėmę antrąją būstą ir antrojo būsto valdovas, Uranas, yra Marso trine ir Neptūno kvadratūroje. Įdomu tai, kad Oprah Winfrey penktojo, aštuntojo ir dešimtojo būstų valdovai yra Saulė ir Venera – šios planetos yra viena kitos konjunkcijoje antrajame būste ir antrojo būsto kuspido konjunkcijoje.

Hugh Hefner, savo pastangomis pasiekusio finansinę sėkmę antrojo būsto valdovas – Venera. Horoskope matomas ir T-kvadratas, apjungiantis Jupiterį, Saturną ir Neptūną.

Arnold Schwarzenegger Saulė (antrojo būsto valdovas) yra antrojo būsto kuspido konjunkcijoje, taip pat, Saturno bei Plutono konjunkcijoje ir Neptūno sekstilyje.

Bill Gates antrajame būste matomas Jupiteris Plutono konjunkcijoje, Veneros ir Saturno konjunkcija bei sekstilis Neptūne.

Veneros įtaka finansinei sėkmei

Veneros padėtis horoskope gali nurodyti jūsų galimybes pritraukti finansinę sėkmę. Ar tą sėkmę pavyks išlaikyti – kitas klausimas.

Jeigu Venera yra palankiame aspekte savo pinigų būsto valdovo atžvilgiu (antrasis arba aštuntasis būstas, rečiau  – vienuoliktas ir penktasis būstai) arba matoma viename iš minėtų būstų, tai geras signalas, kad turite potencialo pritraukti pinigų.

Kita vertus, jeigu Venera ar Neptūnas valdo pinigų būstą, užsidirbti gali būti sudėtinga. Neptūnas, palankiame aspekte Veneros ir/ar Jupiterio atžvilgiu, yra vertinamas kaip gera kombinacija, siekiant pritraukti turtų.

Daugiau apie Veneros įtaką finansinei sėkmei galite sužinoti šiame straipsnyje.

Asmeninis horoskopas ir Saturnas

Daugelyje asmeninių horoskopų, skirtų įvertinti finansinį potencialą, Saturnas siejamas su antruoju ir/ar aštuntuoju būstu. Šis aspektas gali būti sudėtingas (konjunkcija ar kvadratūra yra palankesni aspektai nei opozicija), tačiau dažnai yra randamas šalia kitų, palankesnių aspektų, įtraukiančių Venerą, Jupiterį ir Neptūną.

Saturnas padeda mąstyti ambicingai, o kartu ir realistiškai bei blaiviai. Taip pat, Saturnas suteikia motyvacijos pinigų neišleisti, o, priešingai, užsidirbti dar daugiau. Jei Saturnas susijęs su pinigų būstais, tikėtina, kad asmuo neiššvaistys pinigų vos tik gavęs. Taip pat, tikėtina, kad žmogus vadovausis sunkaus darbo idėja ir bus linkęs įdėti pastangų dėl būsimos finansinės sėkmės.

Čia galime įsivaizduoti žmogų, ką tik laimėjusį loterijoje. Asmenys, kurių horoskope Jupiteris ir / arba Neptūnas yra pinigų signifikatorius, laimėtus pinigus investuos į dar vieną bilietą. Tuo tarpu asmenys, kurių pinigų signifikatorius yra Saturnas, pasiims pinigus ir nebeloš.

Taip pat, jei tranzito metu Plutonas yra antrojo ar aštuntojo būsto valdovo trine arba sekstilyje, šis laikotarpis itin palankus norint užsidirbti.

Šie trumpieji tranzitai yra vertinami kaip palankūs finansinei sėkmei:

  • Jupiterio ir Veneros konjunkcijos.
  • Jūsų horoskopo pinigų signifikatoriaus trinai ir sekstiliai.

Ką reikėtų prisiminti?

Svarbu prisiminti, kad siekiant įvertinti finansinį asmens potencialą, nederėtų į antrąją būstą žiūrėti vienareikšmiškai.

Aišku viena – antrasis būstas valdo pinigus, nuosavybes ir asmeninius turtus. Vis dėlto, antrasis būstas (ir bet kuris kitas būstas) nulemia daug daugiau. Šiuo atveju, antrasis būstas nurodo ir asmens savivertę.

Kai Saturnas yra mūsų antrojo būsto tranzite, susiduriame su sunkumais ir turime savęs paklausti, ko esame verti.

Kai įvertiname tai, kad antrasis būstas atsakingas už mūsų savivertę, galime geriau išnaudoti kitus šio būsto aspektus.

Todėl, jeigu asmuo turi sudėtingą Neptūno kvadratūra antrojo būsto valdove, užuot nurašęs tai lemčiai, asmuo gali apmąstyti, ką su tokia kombinacija daryti. Galbūt žmogus supras, kad giliai viduje netiki, kad yra vertas pinigų. Galbūt supras, kad nenori tiek daug dėmesio skirti turtams ir į pinigus pradės žiūrėti iš dvasinės perspektyvos.

Tik supratę problemos esmę, galime ją spręsti. Išsiaiškinę savo požiūrį į pinigus geriau išmintingiau valdysime tiek finansus, tiek kitas gyvenimo sritis.

Nori į gyvenimą pritraukti daugiau finansų? Užsakyk pas profesionalą finansų horoskopą!

Šaltinis: cafeastrology.com

zachh.lt

Tai prof. astropsichologės paslaugos. Samantha Zachh - grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® psichoterapeutė, astrologė-astropsichologė, numerologė. Naudojant ezoterikos ir psichoterapijos metodikas padeda Žmonėms kurti savo gyvenimo gerovę, didina visų sričių efektyvumą. Suteikia reikiamas žinias ir strategiją, kaip pasiekti tikslus, laimę, sėkmę, vidinę ramybę, giliau pažinti ir suvokti save.

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook