Žuvų charakteristika

VAS 19-KOV 20
Intuicija
Protas
Motyvacija
Praktiškumas
PALYGINIMAS

Norite pasinerti į fantazijų ir jausmų sūkurį? Eikite pas tikras Žuvis

Geriausiai Žuvų savybės atsiskleidžia Neptūno ir Jupiterio energijose, kuriose vyrauja:

– Fantazijos, iliuzijos
– Meilė, romantizmas, idealizacija
– Mentalinis atsiribojimas
– Gilus jausmingumas
– Aprėpimas ir pajautimas begalybės

Žuvys orientuotos į jausmų išgyvenimą/jautimą. Jiems reikia meilės, šilumos, artumo, fantazijų. Joms itin priimtinas užuojautos jausmas. Dažnas yra itin geranoriškas, rūpestingas, slaugantis guodėjas. Dėl ryškaus emocionalumo Žuvims kartais gali atrodyti, jog jas lengva “užgauti”, kartais trūksta “tvirtumo”, gali iškilti bejėgiškumo jausmas, tarsi žuvis ne vandenyje ir dūsta, negali grįžti į savo taip mėgiamą vadenyną… Tuomet jie gali susikurti savo iliuzijų ir fantazijų pasaulį galvoje ir TEN gyventi. Kai jaučiasi blogai – paguodą gali rasti būtent savo kūrybos pasaulėlyje. Dėl sunkesnio realybės priėmimo dažniau nei pas kitus gali kilti depresija. O depresijos tikslas – gauti iš kitų užuoajutą ir paguodą.. tuos šiltus jausmus.
Turi labai gerus įsijautimo, intuicijos gebėjimus.

Priešingas jausmingosioms Žuvis ženklas – analitinė Mergelė.. Pasatorioms svarbu logika. Žuvims – emocijos.. plaukiojimas kažkur.. svajonės toli.. abstraktumas.. subjektyvumas.. Mergelės atvirkščiai – Protas. Materija. Realybė. Konkretumas. Objektyvumas. Žuvų stiprios ir gilios emocijos, Mergelių – stiprus protas ir gerai veikianti logika. Žuvys gali vaizduotėje kurti, Mergelėje realybėje įžeminti. Žuvys labiau vertina dvasines, Mergelė – materialias vertybes.

TRUMPAI

Valdančioji planeta – NEPTŪNAS, JUPITERIS. Stichija – VANDUO.

Jie mielai slepiasi nuo juos supančio aplinkinio pasaulio. Žmonės – Žuvys yra pasinėrę į sapnų, svajonių, godų, iliuzijų pasaulį, ir visuomet sugrįžta į jį ieškodami paguodos, kai gyvenimas juos skriaudžia. Juos valdanti planeta Neptūnas suteikia sparnus jų fantazijai, o sėkmės planeta Jupiteris prideda jiems dar truputį laimės. Perdėtas garbės troškimas ar godumas nebūdingas Žuvims, nebent koks atitinkamas Ascendentas tai pa­keistų.

Stiprybės: gailestingas, meniškas, intuityvus, švelnus, protingas, muzikalus, laki vaizduotė.

Silpnybės: būkštaujantis, patiklus, liūdnas, nori pabėgti nuo realybės, gali tapti auka ar kankiniu.

Patinka: vienišumas, miegas, muzika, romantika, plaukimas, dvasinės temos.

Nepatinka: kritika, bet kokios rūšies žiaurumas.

SAVYBĖS

Jis norės išlaisvinti blogiausią nusikaltėlį, jei tik šis pasirodys turįs žmogiškų bruožų. Dėl savo draugų jis gali eiti per ugnį; stengiasi juos suprasti net tada, kai anie jam krečia šunybes. Jis nebūtinai yra greitas mąstytojas, todėl jam pavyks­ ta nuodugniau viską suprasti. Kolegų vertinamas kaip uždaras žmogus, nes nėra plepus.

Tačiau šis kilnus ženklas turi ir neigiamų bruožų. Žuvys mielai rodo savo silpnumą, kad iš aplinkinių išpeštų sau naudos. Jei tas nepadeda, jos suserga arba puola į depresiją, kad tuo sukeltų kitų užuojautą. Apskritai joms nėra lengva atvirai ginti savo poreikius ir interesus. Todėl daugelis Žuvų imasi klastingos taktikos ir savo egoizmą paslepia po draugiška ir, atrodytų, visuomet pasiruošusia padėti išore. Dėl savo sugebėjimo giliai įsijausti, kartais pačioms Žuvims iškyla nemažai problemų. Jos sunkiai atsiriboja nuo kitų.

Žmonės – Žuvys yra geraširdžiai ir pasirengę padėti. Jų nesavanaudiškumas įtikina net priešus. Pasiekia savo, nepaleisdami į darbą alkūnių. Vertinami kaip patrauklūs bičiuliai, draugai, kolegos ne tik savo draugų rate. Profesinė sėkmė grindžiama tuo, kad jie turi sugebėjimą įsijausti į sudėtingiausias reikalo aplinkybes ir esmę. Myli taiką ir vertina prižiūrėtus, puoselėjamus na­mus. Harmonija jiems labai svarbu. Jie laimingi savo svajonėse. Meilė jiems yra kažkas, ką reikia jausti be žodžių.

Žmonės – Žuvys mieliau eina pačiu tolimiausiu keliu, negu kovoja. Dažnai jie būna silpnavaliai, bet labai rafinuotai vertina savo bejėgiškumą kaip kapitalą. Jie palieka viską likimo valiai ir pasitiki savo laime. Žuvų žmonės mėgsta patogumus. Jei vyksta žūtbūtinė kova, jie pabėga į savo svajonių pasaulį. Jie yra uždari, bet gali būti ir labai kalbūs. Jie vengia rizikos ir pasiduoda net tuomet, kai jaučiasi esą teisūs. Dažnai paskęsta savo sukurtame vidiniame iliuziniame pasaulyje..

ESMĖ

Gimusieji po Žuvų ženklu pasižymi ypatinga intuicija. Jų charakteris tarsi dvigubas: Žuvims būdingas sąžiningumas bei darbštumas, tačiau šias savybes periodiškai pakeičia svajingumas ir pasidavimas paviršutiniams įspūdžiais bei emocijoms. Dažniausiai tai – idealistai, visur ieškantys grožio bei harmonijos. Šiems žmonėms patinka vienatvė, dvasinės vertybės jiems svarbesnės už materialines. Dauguma Žuvų nemėgsta naujovių ir netikėtų pokyčių.

Du žodžiai apie ŽuvisILIUZIJA, EMOCIONALUMAS.

Pagrindinė Žuvų užduotis: JAUSTI VISĄ APLINK SAVE.

Svarbiausia Žuvų asmeninė vertybė: SUPRATINGUMAS.

Pateikiamas 1,5h garso įrašas, kuriame išgirsi apie asmenines svarbiausias psichologines savybes, gyvenimo pamokas, talentus! Tai padės lengviau suprasti tavo asmenybės savirealizacijos galimybes, problemų priežastis ir kaip silpnybes paversti stiprybėmis. Lengviau valdysi savo gyvenimą! Analizės terminas ±1 mėnesis.
169.00

Gauk individualią konsultaciją

ASMENYBĖS POTENCIALAS€169

FINANSŲ HOROSKOPAS€169

VAIKO HOROSKOPAS€169

Apie mane

Grandis tarp mokslo ir pseudomokslo, Integralinio neuroprogramavimo® meistrė – psichotechnologijų specialistė, astrologė-astropsichologė, numerologė.

https://zachh.lt/wp-content/uploads/2019/10/mastercard_visa-e1588534610635.png

Susisiekti

+37067588217
MB "Asmenybės transformacijos”
Įm. k. 305232354
Reg. J. Balčikonio 7-249, Vilnius

Instagram

Facebook